סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "אמר רב..."

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין לג ע"ב


"אבל בדרבנן לא. אמר ר"א א"ר הושעיא: הכא בחולין שנעשו על טהרת הקדש עסקינן, ודלא כרבי יהושע."

 

1.
רבי אלעזר מתרץ באופן שונה את הקושיה על משנתנו.

2.
נשאלת השאלה מדוע הגמרא לא פתחה – כמקובל – "רבי אלעזר אמר..."? הניסוח "אמר רבי אלעזר" מלמד שמדובר בעניין חדש ולא בתרוץ שונה על קושיה קודמת.

3.
הרש"ש טוען שהמילה "אמר" שייכת לסיום הקטע הקודם, ולא כפתיחה לדברי רבי אלעזר. ראה "מתיבתא", הערה ל, וב"ילקוט ביאורים", עמוד קסו, ושם מביא אפשרות לומר שדברי רבי אלעזר מבוססים גם על דברי רב פפא [ההסבר הראשון], ואין בה משום מחלוקת ולכן מתאים הביטוי "אמר רבי אלעזר".תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר