סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "עריכת הגמרא"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין סו ע"א


"ודאמרי' נמי בעלמא דדאין תנא דבי ר' ישמעאל בכללי ופרטי כי האי גוונא - מהכא. "

1.
הגמרא אומרת, שמקור הכלל של "תנא דבי רבי ישמעאל" שדורש "כלל ופרט וכלל" גם באופן שהכלל הראשון והאחרון אינם דומים זה לזה – הוא מכאן – מסוגייתנו.

2.
ניסוח כזה - "... בעלמא... מהכא" - 2 מופעים בש"ס:

3.
המקור הנוסף מסכת בבא בתרא דף סד עמוד ב :

דרבי עקיבא סבר: מוכר בעין יפה מוכר, ורבנן סברי: מוכר בעין רעה מוכר, ודקאמר נמי בעלמא: ר' עקיבא לטעמיה, דאמר מוכר בעין יפה מוכר, מהכא.

4.
מי כתב משפט זה? האם האמוראים שדנוו בסוגיה? כנראה שלא. מניין להם מה "קורה" בשאר הש"ס? אלא יש להניח ש"עורך הגמרא" הוא שכתב משפט זה [ואולי הסבוראים?].תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר