סקר
הסבב ה-14 - באיזה סבב של דף יומי אתה?
ראשון
שני
שלישי
רביעי ומעלה


 

הכל בגלל מתכון / יעקב צ. מאיר

חולין קט ע"א - קי ע"א

פורסם במדור "שולי הדף" במוסף 'שבת', מקור ראשון


משנתנו אומרת 'הכחל [=עטין הבהמה] קורעו ומוציא את דמו. לא קרעו אינו עובר עליו'. העטין מלא חלב ולכן יש לקורעו ולהוציא את החלב כדי להכשירו. אף על פי כן, אם לא קרע אינו עובר עליו. המשנה איננה מכילה פסיקה חד משמעית ולשם כך פירשה רב. אך צרה – עדותו של ר' זירא על דברי רב מובאת בשתי גירסאות. לפי 'לישנא קמא' – 'אינו עובר עליו – ומותר' ואילו לפי 'לישנא בתרא, להיפך – 'אינו עובר עליו – ואסור'.

אז מספרת הגמרא, 'כי סליק ר' אלעזר אשכחיה לזעירי'. ר' אלעזר עלה מבבל לארץ ישראל לברר את השמועה ממקורה. שם פגש את זעירי, גם הוא אמורא בבלי שעלה לארץ לפניו. 'אמר ליה, איכא תנא בהאי דוכתא (כך ע"פ גירסת רש"י) דאיתנייה לרב כחל?'. ר' אלעזר שואל האם נמצא כאן אותו משנן המשניות שלימד את רב את הברייתא העוסקת בכחל? מן ההקשר מתברר שכוונתו לברייתא ב'לישנא בתרא' שלה, על פיה מי שאינו קורע את הכחל אינו עובר עליו, ואף על פי כן הכחל אסור.

'אחוייה לרב יצחק בר אבודימי'. זעירי מחווה בידו לעבר ר' יצחק בר אבדימי. ר' יצחק בר אבדימי היה 'תנא' זקן וידען מאין כמותו. הוא שימש כ'תנא' של רבי יהודה הנשיא והיה ידוע בשמועותיו המדויקות. על אף שהוא מכונה כאן 'רב' ולא 'ר'', סביר להניח שמדובר בשיבוש, שכן רב יצחק בר אבדימי, המאוחר יותר, לא היה 'תנא' בעצמו ואף היה לו 'תנא' ששנה לפניו הלכות (פסחים סח.). זעירי מפנה את ר' אלעזר אל התנא הזקן שכן הוא שלימד את רב קודם שירד רב לבבל.

'אמר ליה, אני לא שניתי לו כחל כל עיקר' ר' אבדימי מסיר אחריות מן ההלכה המשונה, אך הוא מכיר אותה ואף יודע כיצד היא נוצרה – 'ורב בקעה מצא וגדר בה גדר. דרב אקלע לטטלפוש, שמעה לההיא איתתא דקאמרה לחבירתה: "ריבעא דבשרא כמה חלבא בעי לבשולי?" אמר "לא גמירי דבשר בחלב אסור?" איעכב וקאסר להו כחלי'. רב אסר את הכחל מדעתו משום מעשה שהיה. כאשר נקלע למקום בשם טטלפוש, שמע אשה השואלת את חבירתה על מתכון – כמה חלב צריך כדי לבשל ליטרא של בשר? כך הבין שהלכות בשר וחלב לא נלמדו שם כיאות וכדי לגדור גדר אסר לאנשי אותו מקום כחל שאינו קרוע.

ר' אלעזר הגיע עד לארץ ישראל כדי לשמוע את ההלכה ממקורה, אך בארץ ישראל התברר לו – כבסיפור על האוצר מתחת לגשר – שמקורה הוא בבלי וכל עניינה הוא גדירת גדר עבור אנשי טטלפוש. אף על פי כן לא היה יכול לדעת עובדה זו אילולא הגיע ארצה.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר