סקר
כמה לומדי דף יומי יש בארץ ובעולם להערכתך?
עד 60,000
60,000-90,000
90,000-120,000
מעל 120,000


 

אור לציון
הרב יהודה זולדן

 

לימוד תורה ויישוב הארץ

כיצד ניתן לישב את הצו: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" (יהושע א, ח), למול: "ואספת דגנך" (דברים יא, יד)? "הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל; רבי שמעון בן יוחי אומר: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום - מלאכתן נעשית על ידי אחרים, ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום - מלאכתן נעשית על ידי עצמן, ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן".

החתם סופר (סוכה לו ע"א ד"ה דומה לכושי) מסביר שר' ישמעאל עוסק בהנהגה בארץ ישראל ורוב ישראל בארץ, "שהעבודה בקרקע גופה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים ועל זה נאמר "ואספת דגנך". רשב"י עוסק במצב בו עם ישראל בחו"ל, שם אין מצוה לעסוק ביישובו של עולם. הראי"ה קוק (אורות עמ' עז), הסביר באופן דומה אך לפיו שניהם עוסקים בהתנהגות בארץ. "רק בזמן החרבן, וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוצרך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט,הושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם נתנו בו עיניהם , וגם ע"ז יצאה מחאה שמימית" וכונתו לרשב"י ובנו שהסתתרו ולמדו תורה במערה, וכשיצאו ראו אנשים זורעים וטענו כלפיהם: "מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה! כל מקום שנותנין עיניהן - מיד יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם!" (שבת לג ע"ב). ואילו ר' ישמעאל עוסק בזמן גאולה, כשעם ישראל שב להיות ריבון בארצו, כדברי הראי"ה קוק (שם): "אבל כאשר הגיע התור של בנין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסדורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתכנית פעלי הכלל, הרי הם הם גופי תורה, וכל מה שיתרחבו הגורמים המעשיים ויתבססו יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו".


יוצא לאור על ידי: מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל, בשיתוף מכון "משפטי ארץ", עפרה
המערכת: הרב אברהם גיסר -מכון "משפטי ארץ", עפרה
הרב יהודה זולדן – ישיבת ההסדר נוה דקלים- גוש קטיף
אלחנן גלט- מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל, רמות שפירא
בסוגיות: ארץ, מדינה, צבא, ומקדשתיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר