סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 751

 

"הפודה פטר חמור של חבירו - פדיונו פדוי"

בכורות יא ע"ב


כתב בספר מחנה אפרים (שלוחין כה; זכיה ז), שעל פי מה שנראה מדברי התוס', שכתבו שאין הפדיון חל מדין שליחות או זכיה, אם כן אפילו הבעלים מתנגדים לפדיונו של זה - פדיונו פדיון, אלא שיש לקונסו כדין חוטף מצוה מחברו. (ודן שם כאשר הבעלים אמרו לאחד לפדותו, וקדם אחר ופדה - אם משלם עשרה זהובים כדין חוטף מצוה אם לאו). וכתב להוכיח שמועילה הפדיה גם ללא דין 'זכין לאדם שלא בפניו' - שהרי היה צד בגמרא לומר שהפדיון שייך לפודה, והלא ודאי אין כאן זכות לבעלים ואינו חפץ בכך. ואולם בחזון איש (יז, ח) כתב לדחות הוכחה זו, שלפי מה שהסקנו שפדיונו לבעלים, יש לומר שהוא משום זכות ולא מועיל בעל-כרחו. ואכן כך היא שיטת הריטב"א (המובא במשנה למלך - תרומות ד), שזה שמועיל לפדות פטר-חמור של חברו - משום זכין לאדם שלא בפניו הוא. (ולדעתו יש לפשוט מסוגיתנו את בעית הגמרא בנדרים (לו:) בתורם משלו על של חברו), ודלא כשיטת התוס'.

(יוסף דעת)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר