סקר
מסכת בבא קמא:

 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 758

 

"היו לו בשני עברי הירדן אילך ואילך או בשני אבטילאות כגון של נמר ונמורי – אין מצטרפין, ואין צריך לומר חוצה לארץ וארץ"

בכורות נה ע"א


יש מי שכתב להוכיח מכאן שארץ עבר הירדן אינה חו"ל, שאם כן, מהו 'אין צריך לומר חוצה לארץ וארץ' והלא שני עברי הירדן בכלל חוצה לארץ וארץ הוא. אמנם יש לומר, גם אם עבר הירדן דינו כחו"ל, ודאי אינו לגמרי כחו"ל כי למקצת קדושות נתקדש. (ער"ן בנדרים כב). ואולם יש לדחות את הראיה מעיקרא, כי 'אין צריך לומר' קאי על מה שאמר 'שני אבטילאות' – כלומר שני מחוזות בארץ אחת מפרידים, ואין צריך לומר ארץ וחוצה לארץ. (עפ"י יד דוד. עע"ש).

בחזון איש (בכורות כז, ד, שביעית ג, כה. ועע"ש סקל"ב) נקט והוכיח מכמה מקומות שעבר הירדן אינו ארץ אחרת, ומכלל ארץ ישראל הוא מן התורה לכל דבר, אלא שהכתוב עשאו את הירדן (שלמטה מיריחו) לגבול בפני עצמו, וממילא הוא מפסיק בין שני עבריו למעשר בהמה – לר' מאיר הסובר חילוק גבול מחלק למעשר. וכן נחלקו תנאים לענין הבאת ביכורים מעבר הירדן, אבל לענין שאר דינים שונה, כיון שלא כבשו עזרא.

(וע"ע בהרחבה בתשב"ץ ח"ג קצח, חדושים ובאורים ז, טז).

(יוסף דעת)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר