סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטויים: "הלכה כרבי מחברו"; "דברי רבי"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

ערכין ל ע"א


תנו רבנן: מכרה לראשון במנה ומכרה ראשון לשני במאתים, מנין שאינו מחשב אלא עם הראשון? ת"ל: [לאיש] אשר מכר לו; מכרה לראשון במאתים ומכר הראשון לשני במנה, מנין שאין מחשבין אלא עם השני? ת"ל: לאיש, [לאיש] אשר בתוכו, דברי רבי. רבי דוסתאי בן יהודה אומר: מכרה לו במנה והשביחה ועמדה על מאתים, מנין שאינו מחשב אלא במנה, שנאמר: והשיב את העודף, העודף שבידו; מכרה לו במאתים והכסיפה ועמדה על מנה, מנין שאין מחשבין אלא במנה? שנאמר: והשיב את העודף, העודף שבקרקע." 

 

1.
רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק יא הלכה טז:

מכרה לראשון במאה דינר וראשון לשני במאתים ורצה האדון לגאול אינו מחשב אלא עם הראשון שנאמר לאיש אשר מכר לו, מכרה לראשון במאתים וראשון לשני במאה ה"ז מחשב עם האחרון, וכן אם מכר במאה והשביחה ביד הלוקח והרי היא ראויה להמכר במאתים מחשב לפי מה שמכר, ואם מכרה במאתים והכסיפה והרי היא ראויה להמכר במאה מחשב לפי מה שהיא, ולעולם מיפים כח מוכר שדה אחוזה ומריעין כח הלוקח.

הרמב"ם פוסק גם את דינו של "רבי" במשנתנו, וגם את דינו של "רבי דוסתאי".

2.
מובא באחרונים ["מתיבתא", ילקוט ביאורים", עמוד קעד] ששניהם אינם חולקים, אלא ש"רבי" עצמו כן מקבל את דינו של "רבי דוסתאי", ואילו "רבי דוסתאי" עצמו חולק על "רבי", והכלל הוא ש"הלכה כרבי מחברו", ולכן יש לקבל שיטת רבי שגם הוא [בכל אופן] מקבל את דברי "רבי דוסתאי".

3.
לפי הנ"ל יוצא שיש משמעות מעניינת לכלל ש"הלכה כרבי מחברו" - המשמעות היא, שהלכה כרבי גם כאשר הוא טוען כלפי חברו שהוא – רבי – לא חולק עליו, בעוד ש"חברו" – רבי דוסתאי – טוען שהוא עצמו כן חולק עליו [על "רבי"]!

3.1
גם ניתן להסיק כלל חשוב: בדרך כלל הכלל הוא שהביטוי "... דברי רבי... רבי... אומר..." הוא, ששניהם חלוקים. ולפי הנ"ל יוצא, שאין הכרח ששניהם חולקים זה על זה, אלא רק שהמוזכר אחרון חולק על המוזכר ראשון אבל לא בהכרח להיפך!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר