סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטוי: "אמר רבי..." - בתחילת משנה

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

תמורה יב ע"א-ע"ב


ואין המים שאובין פוסלין את המקוה. מאן תנא? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: רבי אליעזר בן יעקב היא; דתנן, ר' אליעזר בן יעקב אומר: מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים, ממלא בכתף תשע עשרה סאה ופותקן למקוה -והן טהורין, שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה. מכלל דרבנן סברי דברבייה ובהמשכה לא? .

 

1.
בקטע הנ"ל - שוב מופיעה הפתיחה "מאן תנא?" וכאן הגמרא מעמידה את משנתנו כדעת תנא יחיד – רבי אליעזר בן יעקב [לעיל הכוונה היתה ל"רבי אליעזר בן הורקנוס"]

2.
בברייתא [בשנויי נוסחאות משנים את "דתנן" ל"דתניא", ומציינים לתוספתא, מקוואות, פרק ד משנה ב.] יש לציין שני דברים:

2.1
יש שינוי נוסח בין סוגייתנו לתוספתא עצמה [ראה ב"חזון יחזקאל" על מקוואות, עמוד לו]. [השערה: אולי מדובר בברייתא אחרת ולא ב"תוספתא"]

2.2
לא מופיעה במפורש דעת חכמים. ומסוגייתנו – בהמשך - משמע שחכמים חולקים על רבי אליעזר בן יעקב. מקובל לומר שהכלל הוא: אם משנה/ברייתא פותחת ב"אמר רבי..." משמע מכך שחכמים [שלא מוזכרים] חולקים עליו.

3.
כעיקרון ההלכה היא כרבי אליעזר בן יעקב כי משנתו "קב ונקי" [הפרשנים דנים בכך בהרחבה - ראה "מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד קכד].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר