סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פדיון הבן של בת לוי בזמן הזה

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות ד ע"א

  

בגמרא נאמר שבן בכור שאמו היא בת לוי – פטור מפדיון הבן.
רבותינו האחרונים דנים בשאלה האם פטור זה נוהג גם בזמן הזה. בשו"ת שאילת יעב"ץ (ח"א סימן קנה) כתב שמכיוון שהכהנים והלויים בזמננו אינם מיוחסים בוודאות, אלא רק סומכים על החזקה של משפחתם – יש להתייחס אליהם כאל ספק כהנים וספק לויים, ויש לכך כמה השלכות הלכתיות:
א. כהן שקיבל כסף עבור פדיון הבן, מן הראוי שיחזיר את הכסף לאבי הבן, שהרי זהו ספק גזל, שכן אם הכהן אינו באמת כהן הכסף לא מגיע לו.
ב. אבי הבן צריך לפדות את בנו אצל כל הכהנים שיוכל למצוא, כדי לצאת מכל ספק אפשרי, אולי אחד מכל הכהנים שאצלם יפדה את בנו הוא באמת כהן מיוחס.
ג. בן בכור של בת כהן או של בת לוי יש לפדותו מספק, שמא הסבא שלו, אבי אמו, אינו כהן או אינו לוי, לכן מספק יש להחמיר ולפדותו.
אולם אחרונים אחרים חולקים על היעב"ץ, ביניהם החתם סופר הכותב שחזקת כהונה ולויה היא חזקה גמורה מן התורה ואין בה ספק, וכן כותב בשו"ת שבט הלוי שאין להכחיש שמנהג העולם בעניין זה הוא לא להחמיר כדעת היעב"ץ ולא לפדות כלל בן של בת כהן או בת לוי, אם כי הוא מזכיר בדבריו שכאשר יש צורך לפדות את הבן יש המחמירים לפדות אצל כמה כהנים, וכן מסופר על הגר"א, שהיה בכור, ופדה את עצמו אצל כמה כהנים, אולם מעולם לא שמענו מי שמחמיר לפדות בן בכור של בת לוי או בת כהן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר