סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מי יבנה את בית המקדש השלישי?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות כד ע"א

  

ב"הלכה ברורה" מובא שאם אדם קנה מגוי בהמה מניקה – יכול הוא להיות בטוח שאותה בהמה כבר ילדה, כדעת רשב"ג, כי בוודאי היונק נולד ממנה ולכן היא פטורה מהבכורה, וזאת אפילו אם היונק אינו דומה לה ואפילו אם הוא נראה דומה לחזיר. אמנם אם הוולד דומה לחזיר אזי הוא אסור באכילה "עד יבוא ויורה צדק לכם" (הושע י,יב), כלומר עד שיבוא אליהו.

כמה מפרשים הקשו: מדוע נאמר שצריך לחכות לאליהו הנביא כדי לדעת אם הוולד הדומה לחזיר יהיה מותר באכילה, והרי על פי גרסה אחת במדרש תנחומא (מובא בפירושו של רבנו בחיי ויקרא יא,ד) השם "חזיר" הוא מלשון חזרה, ועל כך אומר המדרש (לפי גרסה אחת) ש"עתיד הקב"ה להחזירו לנו" והכוונה היא שלעתיד לבוא החזיר יהיה כשר, אם כן כל החזירים יהיו כשרים ולאו דווקא זה שנולד מכבשה? אכן, דברי המדרש הללו אינם מוסכמים לפי כל הדעות. הרדב"ז (ח"ב סימן תתכח) כותב שכוונת המדרש היא שלעתיד לבוא יאכלו ישראל משמנים כאילו הותר להם בשר חזיר, אך החזיר עצמו לעולם לא יהיה מותר.

מעניין לציין שעל פי גרסה אחרת באותו מדרש "שעתיד להחזיר העטרה ליושנה", מסביר רבנו בחיי שהכוונה היא למלכות אדום שנמשלה לחזיר, והעטרה היא בית המקדש, כי מכיוון ששני בתי המקדש נבנו על ידי יהודים, והבית השני נחרב על ידי אדום, אותו אדום הוא זה שעתיד לבנות את בית המקדש השלישי ולהחזיר העטרה ליושנה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר