סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם בימינו אסור לגדל בהמה דקה בארץ?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות כח ע"ב

  

רש"י בפירושו מזכיר את גזירת חכמים שלא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, משום שדרכן של בהמות אלו לרעות בשדות אחרים ויש בכך משום גזל ונזק. גזירה זו נזכרת במשנה במסכת בבא קמא (דף עט,ב) וב"בירור הלכה" שם מובאות שיטות הראשונים וההבדלים ביניהם להלכה. אחת המחלוקות המובאות שם היא האם יש תוקף לגזירה זו בזמן שעם ישראל גלה מארצו. לדעת רבי אשתורי הפרחי גזירה זו אינה תלויה בישיבת עם ישראל בארץ ישראל, ועל פי ביאור האחרונים בדבריו כוונתו היא שארץ ישראל שייכת לעולם לעם ישראל גם אם בפועל רוב העם נמצא מחוץ לה, ולכן הגזירה נשארת בתוקפה במשך כל השנים. לעומת זאת השולחן ערוך פוסק שבזמן הזה שאין מצוי שיהיו ליהודים שדות בארץ ישראל – מותר לגדל בה בהמה דקה.

עוד מחלוקת מובאת בבירור ההלכה שם, לדעת השולחן ערוך שאיסור זה לא נהג בזמן הגלות, בימינו כאשר עם ישראל שב לארצו, האם הגזירה חוזרת לתוקפה. לדעת מרן הרב קוק זצ"ל וכן הרב עובדיה יוסף זצ"ל האיסור חזר לתוקפו. לעומת זאת הרב פרנק זצ"ל פסק שמכיוון שבטלה הגזירה בזמן הגלות שוב אין האיסור חוזר לתוקפו מעצמו ללא גזירה חדשה. גם הרב ישראלי זצ"ל פסק להתיר, כי מכיון שהאיסור הוא מחשש גרימת נזק, פשוט שאם הניזוקים מוחלים על זה ומוכנים לכך שאחרים יגדלו בהמות ואם יזיקו ישלמו - הדבר מותר. על כן בזמננו שהישוב בכללותו מפיק תועלת מגידול בהמה דקה - הרי זה כמחילה הדדית ומותר לגדל, ואם יזיקו ישלמו, ובמיוחד שהיום אי אפשר להביא בהמות דקות מארצות סמוכות, ולהביא מרחוק הדבר יקר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר