סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

איך יכול להיות עבד כהן?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות לז ע"ב

  

בגמרא וב"הלכה ברורה" נאמר שיכול להיות עבד עברי שהוא כהן. מציאות זו לכאורה נראית תמוהה, שכן ב"בירור הלכה" למסכת גיטין (נט,ב) מובא שהרמ"א פוסק להלכה (או"ח סוף סימן קכח) שיש איסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הזה, ומי שמשתמש בכהן נחשב כמו מי שמועל בהקדש. קושיה זו כבר הקשה בעל הגהות מיימוניות על הרמב"ם (בהלכות עבדים ג,ח) ונשאר בצריך עיון האם מההלכה שיכול להיות עבד עברי כהן ניתן ללמוד שאין איסור להשתמש בכהן.

אחד ההסברים הוא (של הר"י פערלא בפירושו לספר המצוות של רס"ג) שהרמב"ם אכן סבור שאין איסור להשתמש בכהן, וראייתו היא מהמבואר בגמרא (בכורות ט,ב) שמותר ליהנות ולהשתמש באדם שהוא בכור, למרות שלפני שהכהנים נבחרו לעבודה הייתה עבודת המקדש נעשית על ידי הבכורות שהיו מקודשים, מכאן שאין לנו איסור להשתמש במשרתי ה'.

תשובה אחרת כתב בעל שו"ת בנין ציון, ולפי הסברו למרות שיש איסור להשתמש בכהן יכול להיות מצב של כהן שהוא עבד עברי, משום שהאיסור להשתמש בכהן קיים רק כאשר השימוש אינו לטובת הכהן, אולם בכל דבר שהוא לטובת הכהן רשאי הכהן למחול על כבוד כהונתו, ולכן מכיוון שיש הנאה לכהן שחייב כסף במה שהוא יכול לשלם את חובו על ידי מכירתו לעבד – מותר להשתמש בו, כי בזה כבוד כהונתו מחול.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר