סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

האם אי אפשר לפדות את הבן באמצעות שליח?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות נ ע"א

  

בגמרא מסופר שרב אשי שלח כסף לכהן כדי לפדות את בנו. מכאן נראה שיכול אדם לפדות את בנו באמצעות שליח. לכאורה אין סיבה שלא תהיה אפשרות כזו, כמו שבכל התורה שלוחו של אדם כמותו, אולם בשו"ת הריב"ש (סימן קלא) השואל הניח בשאלתו שאי אפשר לקיים את מצות פדיון הבן באמצעות שליח והריב"ש בתשובתו לא הגיב על כך ומכך הסיק הרמ"א שכך סבור גם הריב"ש עצמו, ומכיוון שלא נמצא מי שכתב בפירוש להיפך, פסק בהגהתו לשולחן ערוך (יו"ד שה,י) שאין האב יכול לפדות את הבן על ידי שליח. רבים מהפוסקים האחרונים חולקים על הרמ"א וסבורים שאין סיבה שמצות פדיון הבן תהיה שונה ממצוות אחרות שניתן לקיימן באמצעות שליח.

החתם סופר כתב שרבים שגו בהבנת דברי הריב"ש, כי כוונתו הייתה שאדם אחר שאינו אבי הבן לא יכול לתת מכספו ולפדות את הבן, כלומר לקיים את המצווה במקום האב, אולם אם האב עצמו פודה את בנו בכספו ורק ממנה שליח כדי להעביר את הכסף לכהן בוודאי שהדבר אפשרי.

עם זאת מסיק החתם סופר שלא נוהגים לקיים מצוה זו על ידי שליח, משום שנאמר: "ועברתי בארץ מצרים" - אני ולא השליח, לכן משתדלים אנשי ישראל גם הם להיות זריזים ולעשות המצווה בעצמם ולא על ידי שליח, זכר לנס.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר