סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

ביטול מצוות מעשר בהמה בזמן הזה

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות נג ע"א

  

במשנה ובגמרא וב"הלכה ברורה" נאמר שלאחר חורבן בית המקדש ביטלו חכמים את המצווה של מעשר בהמה, בגלל החשש שקיום המצווה יביא לתקלה, כמו שכותב הרמב"ם (בכורות ו,ב): "חכמים אסרו לעשר בהמה בזמן הזה ותקנו שאין מעשרין אלא בפני הבית גזירה שמא יאכלהו תמים ונמצא בא לידי איסור כרת שהוא שחיטת קדשים בחוץ".

הסמכות של חכמים לתקן תקנה שמבטלת מצווה מן התורה נידונה במסכת יבמות (פט,ב), ומסקנת הגמרא היא שלכל הדעות "יש כח לחכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה", כלומר אם יש צורך יכולים חכמים לבטל מצוות עשה, אולם אין כח לחכמים לתקן תקנה שתגרום לעבירה על לא תעשה של התורה.

בעל שו"ת תורת חסד (או"ח סימן יא) למד מהתקנה של ביטול מעשר בהמה שבמקום הצורך יכולים חכמים לתקן לבטל מצוות עשה בקביעות ובעצם לעקור אותה לגמרי. אולם לדעת רוב המפרשים אין סמכות לחכמים לעקור מצוות עשה באופן קבוע אלא רק באופן זמני. לדעתם התקנה של ביטול מצוות מעשר בהמה אינה תקנה קבועה, משום שהיא תקפה רק כל זמן שבית המקדש חרב, אולם מהרה ייבנה בית המקדש ואז תתבטל התקנה ותחזור מצוות מעשר בהמה להיות בתוקף.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר