סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי?


 

הפרשת חלה ממצות בליל הסדר

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות נט ע"א

  

בגמרא מובאת דעתו של אבא אלעזר בן גומל הסבור שאפשר להפריש תרומה גדולה וכן תרומת מעשר במחשבה בלבד, ללא מעשה.

מדברי תוספות (ד"ה במחשבה) נראה שהאיסור שאסרו חכמים להפריש תרומות ומעשרות בשבת וביום טוב (במסכת ביצה לו,ב), נאסר רק כאשר עושה אדם מעשה של הפרשה, כי בעשיית מעשה שכזה יש משום תיקון של האוכל, שלפני כן היה אסור באכילה והותר על ידי מעשה ההפרשה, אולם על הפרשה של תרומה במחשבה בלבד לא גזרו. על פי זה מקשה שער המלך (הלכות תרומות פ"ד) מדוע אמרו חז"ל שטבל הוא מוקצה בשבת משום שאינו ראוי לאכילה בגלל האיסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, והרי לפי שיטת התוספות ניתן להפריש במחשבה?

הרש"ש (במסכת גיטין לא,א) מיישב את הקושיה הזו וכותב שאמנם תרומה ותרומת מעשר ניתן להפריש במחשבה, אולם אין אפשרות להפריש מעשרות אחרים במחשבה, ומכיוון שכל זמן שלא הופרשו כל המעשרות התבואה עדיין נחשבת לטבל שאסור באכילה נמצא שאין דרך שבה מותר לכתחילה לתקן טבל בשבת. מתוך הדברים הנ"ל מסיק הגרי"ש אלישיב זצ"ל שעל כל פנים חלה, שדינה כתרומה, מותר להפריש בשבת או ביום טוב במחשבה בלבד לפי התוספות, ולפי זה נמצא שמי שלא הספיק להפריש חלה מהמצות שאפה לפני פסח יוכל להפריש את החלה גם בליל החג במחשבה בלבד, אולם פוסקי ההלכה כתבו שאין עצה למצב כזה והדבר צריך עיון.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר