סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם הבעל חייב לשלם קנסות של אשתו?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

קינים כג ע"ב

  

במשנה מדובר על אישה שחייבת להביא קרבן של שני עופות, אחד לחטאת ואחד לעולה.

במסכת בבא מציעא (קד,א) נאמר שהבעל חייב לשלם עבור הקרבנות שאשתו חייבת להביא, וב"בירור הלכה" שם ישנו דיון נרחב בעניין ומובאות בו שיטות הראשונים והאחרונים באיזה סוג קרבן מדובר ומהו בדיוק חיובו של הבעל.

אחד הדברים שמובאים שם הוא מה שכתב בספר תרומת הדשן (סימן רפב) שניתן אולי ללמוד מחיוב זה של הבעל לשלם עבור קרבן אשתו, שאם אישה עברה על תקנת הקהל ונתחייבה לשלם קנס, בעלה חייב לשלם את הקנס. ההסבר הוא שעבירה על תקנת הקהל זוהי גם עבירה על דיני התורה, והקנס שהיא חייבת לשלם מטרתו היא לכפר עליה כמו קרבן, וייתכן שיש לדמות את שני העניינים.

בעל תרומת הדשן נראה שמסתפק בשאלה זו, אולם הרמ"א בהגהתו לשולחן ערוך (אבן העזר סימן צא,ד) פוסק כמותו בוודאות וכותב: "קהל שעשו ביניהם תקנות בקנסות, ועברה אשה על התקנה, בעלה חייב לשלם". הט"ז אמנם מקשה על הרמ"א איך פסק כן בוודאות בעוד שתרומת הדשן, שהוא מקור ההלכה, מסתפק בדבר, אולם הלבוש מסביר שלדעת הרמ"א הבעל חייב לשלם מתוקף אחריותו למעשי אשתו, שהרי יכול היה למחות בה ולמנוע ממנה לעבור על תקנת הקהל, ומשלא עשה כן – הרי הוא נושא באחריות למעשיה וחייב לשלם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר