סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וְאִם לֹא יִגָּאֵל בְּאֵלֶּה רַבִּי אוֹמֵר בְּאֵלֶּה הוּא נִגְאָל וְאֵין נִגְאָל בְּשֵׁשׁ
שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא וּמָה מִי שֶׁאֵינוֹ נִגְאָל בְּאֵלֶּה נִגְאָל בְּשֵׁשׁ זֶה שֶׁנִּגְאָל בְּאֵלֶּה אֵינוֹ דִּין שֶׁנִּגְאָל בְּשֵׁשׁ תַּלְמוּד לוֹמַר בְּאֵלֶּה בְּאֵלֶּה הוּא נִגְאָל וְאֵין נִגְאָל בְּשֵׁשׁ
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ יָלֵיף שָׂכִיר שָׂכִיר אַמַּאי קָאָמַר וּמָה מִי שֶׁאֵינוֹ נִגְאָל בְּאֵלֶּה נֵילַף שָׂכִיר שָׂכִיר
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְעוֹלָם יָלֵיף שָׂכִיר שָׂכִיר וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא יִגְאָלֶנּוּ לָזֶה וְלֹא לְאַחֵר
וּמַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְרַבִּי עֲקִיבָא דְּתַנְיָא לֹא יִגָּאֵל בְּאֵלֶּה רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר בְּאֵלֶּה לְשִׁחְרוּר בִּשְׁאָר כׇּל אָדָם לְשִׁעְבּוּד רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר בְּאֵלֶּה לְשִׁעְבּוּד בִּשְׁאָר כׇּל אָדָם לְשִׁחְרוּר
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָמַר קְרָא אִם לֹא יִגָּאֵל בְּאֵלֶּה אֶלָּא בְּאַחֵר וְיָצָא בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר אִם לֹא יִגָּאֵל אֶלָּא בְּאֵלֶּה וְיָצָא בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מִידֵּי אֶלָּא בְּאֵלֶּה כְּתִיב
אֶלָּא בְּהַאי קְרָא קָמִיפַּלְגִי אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶן דֹּדוֹ יִגְאָלֶנּוּ זוֹ גְּאוּלַּת קְרוֹבִים אוֹ הִשִּׂיגָה יָדוֹ זוֹ גְּאוּלַּת עַצְמוֹ וְנִגְאָל זוֹ גְּאוּלַּת אֲחֵרִים
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר מִקְרָא נִדְרָשׁ לְפָנָיו שְׁדִי גְּאוּלַּת קְרוֹבִים אַגְּאוּלַּת עַצְמוֹ מָה גְּאוּלַּת עַצְמוֹ לְשִׁחְרוּר אַף גְּאוּלַּת קְרוֹבִים לְשִׁחְרוּר וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר מִקְרָא נִדְרָשׁ לְאַחֲרָיו שְׁדִי גְּאוּלַּת אֲחֵרִים אַגְּאוּלַּת עַצְמוֹ מָה גְּאוּלַּת עַצְמוֹ לְשִׁחְרוּר אַף גְּאוּלַּת אֲחֵרִים לְשִׁחְרוּר
אִי הָכִי בְּאֵלֶּה לְמָה לִי אִי לָאו בְּאֵלֶּה הֲוָה אָמֵינָא מִקְרָא נִדְרָשׁ בֵּין לְפָנָיו בֵּין לְאַחֲרָיו וְהַכֹּל לְשִׁחְרוּר
אִי הָכִי הֲדַר קוּשְׁיָא לְדוּכְתֵּיהּ אֶלָּא בִּסְבָרָא קָמִיפַּלְגִי
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר מִסְתַּבְּרָא גְּאוּלַּת אֲחֵרִים לְשִׁיעְבּוּד דְּאִי אָמְרַתְּ לְשִׁחְרוּר הֲווֹ מִימַּנְעִי וְלָא פָּרְקִי לֵיהּ וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר מִסְתַּבְּרָא גְּאוּלַּת קְרוֹבִים לְשִׁיעְבּוּד דְּאִי אָמְרַתְּ לְשִׁחְרוּר כׇּל יוֹמָא וְיוֹמָא אֲזַל וּמְזַבֵּין נַפְשֵׁיהּ
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְרַבִּי עֲקִיבָא אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים הַכֹּל לְשִׁחְרוּר
מַאן חֲכָמִים רַבִּי הִיא דְּמַפֵּיק לֵיהּ לְהַאי בְּאֵלֶּה לִדְרָשָׁה אַחֲרִינָא וּמִקְרָא נִדְרָשׁ בֵּין לְפָנָיו וּבֵין לְאַחֲרָיו
וְרַבִּי הַאי וְיָצָא בִּשְׁנַת הַיֹּבֵל מַאי עָבֵיד לֵיהּ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא וְיָצָא בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל

רש"י

ואם לא יגאל באלה. בנמכר לעובד כוכבים כתיב: באלה. בקרובים דכתיב לעיל מיניה או דודו וגו': ומה מי שאינו נגאל באלה. נמכר לישראל לא כתיב ביה גאולת קרובים דלא נפקא לן (לעיל דף יד:) מוהפדה אלא גאולת עצמה: נילף שכיר שכיר. גאולת קרובים לנמכר לישראל מנמכר לעובד כוכבים דבנמכר לעובד כוכבים נמי כתיב כשכיר שנה בשנה יהיה עמו: דפליגי עליה דרבי. ואמרי דנמכר לעובד כוכבים יוצא לשש: ר' יוסי הגלילי כו'. דמפיק האי באלה לדרשה אחריתי: באלה לשיחרור. גאלוהו קרובים אינו משתעבד להם: ויוצא בשנת היובל. מאותו אחר שיגאלהו מן העובד כוכבים אלמא גאלו שאר כל אדם משתעבד לו: ונגאל זו גאולת אחרים. ולימדך שכל אדם בישראל גואלו מיד העובד כוכבים ואין העובד כוכבים יכול לעכב עליו ובעובד כוכבים שתחת ידינו הכתוב מדבר: ר' יוסי סבר מקרא נדרש לפניו. גאולת עצמו פשיטא לן דהויא לשחרור והיא מלמדת על שאר גאולות לר' יוסי אינה מלמדת אלא על גאולת קרובים שהיא לפניה ומקרא הנדרש ללמד נדרש ללמד על שלפניו הכתוב למעלה הימנו: שדי גאולת קרובים אגאולת עצמו. ללמד הימנו לפי שמלמד על שלפניו הילכך גאולת קרובים למדו מגאולת עצמו הכתובה אחריה: לאחריו. הכתובה למטה הימנו הילכך גאולת עצמו מלמדת על גאולת אחרים אלמא למוד גאולת אחרים מגאולת עצמו: ה''א כו'. אבל השתא דכתיב באלה לומר שיש חילוק בין אלה לאחרים למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: אי הכי. דבעלמא נדרש לפניו ולאחריו והכא משום דכתיב באלה הוא הדר קושיא לדוכתיה דר''ע היכי משתמע שעבוד דויצא בשנת היובל אקרובים: אלא בסברא פליגי. כלומר אי פשיטא לן דהאי באלה אקרובים קאי על כרחך שעבוד דויצא בשנת היובל אאחרים משתמע אלא בסברא פליגי אי האי באלה אקרובים קאי או אאחרים קאי דהא אחרים נמי בההוא קרא כתיבי: ר' יוסי הגלילי סבר מסתברא. אחרים לשעבוד דהאי באלה אקרובים קאי דשעבוד דויצא בשנת היובל אאחרים דאי אמרת כו': ור''ע סבר מסתברא. אקרובים שעבוד והאי אלה אאחרים קאי ושעבוד דויצא ביובל אקרובים קאי דאי אמרת כו': לכדתניא. ללמדך שאע''פ שהעובד כוכבים תחת ידך אם לא יגאל ישתעבד בו עד היובל ואי אתה רשאי לבא עליו בעקיפין:

תוספות

אמאי קאמר ומה מי שאינו נגאל באלה נילף שכיר שכיר. פירוש שיהא מוכר עצמו לישראל נגאל באלה וא''ת כי נמי לא ילפינן שכיר שכיר לומר שיהא מוכר עצמו לישראל נגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים מ''מ נילף מוכי תשיג וי''ו מוסיף על ענין ראשון וילמד מוכר עצמו לישראל נגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים ויש לומר דעביד ק''ו ממכרוהו ב''ד שאינו כתוב למעלה בנמכר לעובד כוכבים וא''ת היכי תיסק אדעתין דנילף מכרוהו ב''ד מנמכר לעובד כוכבים בג''ש דשכיר שכיר הא אמרת דסברא לומר גבי מכרוהו ב''ד דליקנסיה משום דעבד איסורא וי''ל דבתר דגלי קרא לעיל שיוצא ביובל אע''ג דעבד איסורא כדמפרש הוה בעי למילף שכיר שכיר שיגאל באלה אי לאו הוה קרא וא''ת אכתי היכי בעי למילף שכיר שכיר שיגאל באלה מנמכר לעובד כוכבים מה לנמכר לעובד כוכבים דין הוא שיגאל באלה כדי שלא יטמע בין העובדי כוכבים וי''ל דהאי סברא שלא יטמע אינה כתובה ואין לסתור מהך סברא: אמר קרא יגאלנו. הקשה ה''ר מאיר למאי דס''ד דלא ידעינן מיעוטא האי יגאלנו אמאי לא יליף ק''ו שמכרוהו ב''ד יהיה נגאל באלה ומה נמכר לעובד כוכבים שאינו נגאל בשש נגאל באלה מכרוהו ב''ד שנגאל בשש אינו דין שיגאל באלה ותירץ דאיכא למיפרך מה לנמכר לעובד כוכבים שכן יוצא במיתת האדון ולכן דין הוא שיגאל באלה תאמר לנמכר לישראל שאינו יוצא במיתת האדון שהרי עובד את הבן ולכך דין הוא שלא יגאל באלה ומ''מ קשה דהא אמה עבריה מצינו למילף מהאי ק''ו דנמכר לעובד כוכבים שהרי אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת והדר נילף ע''ע הנמכר לישראל מהקישא דעברי לעבריה ומהר''י תירץ דאי לא יגאלנו ה''א דנמכר לישראל נמי נגאל באלה וה''פ ומה מי שאינו נגאל באלה פירוש דלא כתיב בקרא בהדיא שיגאל באלה נגאל בשש נמכר לעובד כוכבים דכתיב בהדיא בקרא שנגאל באלה אינו דין שיגאל בשש וה''נ אמרינן בפרק השוכר את הפועלים (ב''מ דף פח:) דבעי למימר דשור אוכל אפילו במחובר מק''ו מאדם ומה אדם שאינו אוכל בתלוש אוכל במחובר שור שאוכל בתלוש אינו דין שאוכל במחובר אלמא עביד ק''ו מאדם שאינו אוכל בתלוש אע''פ שאמת הוא שאוכל אף בתלוש אלא ה''פ שאינו אוכל בתלוש דלא כתיב בהדיא בקרא שאדם אוכל בתלוש כדפי' הכא: ומה מי שאינו נגאל באלה יוצא בשש כו'. ואם תאמר שדה אחוזה יוכיח שנגאלת באלה ואינה נגאלת בשש אף אני אביא נמכר לעובד כוכבים דה''נ לקמן (דף כ:) עביד הוכחה מעבד לשדה ומשדה לעבד וי''ל דאיכא למפרך מה לשדה שכן אינה יוצאה במיתת האדון להכי אינה יוצאה בשש תאמר בנמכר לעובד כוכבים שיוצא במיתת האדון על כן דין הוא שיוצא בשש: ורבי יוסי הגלילי מידי אלא [באחר] כתיב. נראה דלא גרס ליה דפשטיה דקרא הכי הוא ועוד דבמסקנא לא מתרצא ההיא קשיא בין לר' יוסי הגלילי בין לר''ע וברוב ספרים אינו ולספרים דגרסי ליה נראה להר''מ דהכי פירושו מידי אלא [באחר] כתיב כיון דלא איירי כלל אלא מקרובים מנליה לר' יוסי הגלילי דבשאר כל אדם לשעבוד דילמא קרובים מצו למפרקיה אבל אחרים לא מצו למפרקיה אפילו לשעבוד ובהכי מתרצא שפיר אמסקנא דמיירי קרא נמי אגאולת רחוקים וא''כ פשטיה דקרא הכי הוא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: אלא בסברא קמיפלגי. פי' בקונטרס אי פשיטא לן דהאי באלה אקרובים קאי ע''כ שעבוד דויצא בשנת היובל אאחרים מישתמע כדקאמר ר' יוסי הגלילי משום דמצית להקשות לר''ע מידי אלא באלה כתיב אלא בסברא פליגי אי האי באלה אקרובים קאי או אאחרים קאי דהא אחרים נמי כתיב בהאי קרא ר' יוסי סבר באלה אלו קרובים ור''ע סבר באלה אלו אחרים והקשה רבי' ברוך כיון דאית ליה לר''ע דהאי באלה אלו אחרים ולשחרור היכי קאמר לעיל ר''ע באלה לשעבוד אדרבה ה''ל למימר באלה היינו אחרים לשחרור ויש לומר לדברי ר' יוסי הגלילי קאמר כלומר מה שאתה קורא באלה דהיינו קרובים לשעבוד: ורבי האי ויצא בשנת היובל מאי עביד ליה. לא בעי למאי אתא דהא מיבעי ליה שאינו יוצא מתחת יד עובד כוכבים עד היובל אלא הכי בעי אמאי נקט בשנת היובל והא כתיב בקרא אחרינא עד שנת היובל:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר