סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

וְאִידַּךְ הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ מִפְּנֵי מָה עָלָה זֶה בַּכֶּבֶשׁ וְנִתְלָה בָּאִילָן וּמָסַר אֶת עַצְמוֹ לְמִיתָה לֹא עַל שְׂכָרוֹ
דָּבָר אַחֵר וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ כָּל הַכּוֹבֵשׁ שְׂכַר שָׂכִיר כְּאִילּוּ נוֹטֵל נַפְשׁוֹ מִמֶּנּוּ רַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא חַד אָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל גַּזְלָן וְחַד אָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל נִגְזָל
מַאן דְּאָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל גַּזְלָן דִּכְתִיב אַל תִּגְזׇל דַּל כִּי דַל הוּא וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר וּכְתִיב כִּי ה' יָרִיב רִיבָם וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ וּמַאן דְּאָמַר נַפְשׁוֹ שֶׁל נִגְזָל דִּכְתִיב כֵּן אׇרְחוֹת כׇּל בּוֹצֵעַ בָּצַע אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח
וְאִידַּךְ נָמֵי הָכְתִיב אֶת נֶפֶשׁ בְּעָלָיו יִקָּח בְּעָלָיו דְּהַשְׁתָּא וְאִידַּךְ נָמֵי הָכְתִיב וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ מָה טַעַם קָאָמַר מָה טַעַם קָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם מִשּׁוּם דְּנָטְלוּ נָפֶשׁ
אֵימָתַי בִּזְמַן שֶׁתְּבָעוֹ לֹא תְּבָעוֹ אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו תָּנוּ רַבָּנַן לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר יָכוֹל אֲפִילּוּ לֹא תְּבָעוֹ תַּלְמוּד לוֹמַר אִתְּךָ לְדַעְתְּךָ
יָכוֹל אֲפִילּוּ אֵין לוֹ תַּלְמוּד לוֹמַר אִתְּךָ שֶׁיֵּשׁ אִתְּךָ יָכוֹל אֲפִילּוּ הִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי תַּלְמוּד לוֹמַר אִתְּךָ וְלֹא שֶׁהִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי
הִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי אֵינוֹ עוֹבֵר אִיבַּעְיָא לְהוּ חוֹזֵר אוֹ אֵינוֹ חוֹזֵר רַב שֵׁשֶׁת אָמַר אֵינוֹ חוֹזֵר וְרַבָּה אָמַר חוֹזֵר
אָמַר רַבָּה מְנָא אָמֵינָא לַהּ מִדְּקָתָנֵי אֵינוֹ עוֹבֵר עָלָיו מִעְבָּר הוּא דְּלָא עָבַר הָא מִיהְדָּר הָדַר וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר מַאי אֵינוֹ עוֹבֵר אֵינוֹ בְּתוֹרַת לַעֲבוֹר
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת קַבְּלָנוּת עוֹבֵר עָלָיו מִשּׁוּם בַּל תָּלִין אוֹ אֵין עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל תָּלִין
אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי וְהַלְוָאָה הִיא אוֹ אֵין אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי וּשְׂכִירוּת הִיא
אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת עוֹבֵר וְהָתַנְיָא אֵינוֹ עוֹבֵר הָתָם שֶׁהִמְחָהוּ אֵצֶל חֶנְוָנִי וְאֵצֶל שׁוּלְחָנִי
נֵימָא מְסַיְּיעָא לֵיהּ הַנּוֹתֵן טַלִּיתוֹ לְאוּמָּן גְּמָרָהּ וְהוֹדִיעוֹ אֲפִילּוּ מִכָּאן וְעַד עֲשָׂרָה יָמִים אֵינוֹ עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל תָּלִין נְתָנָהּ לוֹ בַּחֲצִי הַיּוֹם מִשֶּׁשָּׁקְעָה עָלָיו חַמָּה עוֹבֵר מִשּׁוּם בַּל תָּלִין
וְאִי אָמְרַתְּ אוּמָּן קוֹנֶה בִּשְׁבַח כְּלִי אַמַּאי עוֹבֵר
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא בִּגְרָדָא דְּסַרְבָּלָא לְמַאי יַהֲבֵהּ נִיהֲלֵיהּ לְרַכּוֹכֵי הַיְינוּ שְׁבָחֵיהּ
לָא צְרִיכָא דְּקָא אַגְרֵיהּ (מִינֵּיהּ) לְבַטּוֹשֵׁי בִּטְשָׁא וּבִטְשָׁא בְּמָעֲתָא

רש"י

ואידך ההוא מיבעי ליה לכדתניא. להענישו כאילו הוא נוטל את נפשו כדתניא וכו' ומסקנא כל הכובש שכר שכיר וכו': ואליו הוא נושא. כל עצמו הוא מוסר נפשו עליו לעלות בכבש גבוה וסיכן בעצמו ליפול ולתלות באילן כשעלה עליו למסוק זיתים ולגדור תמרים ומסר נפשו עליו למיתה שמא יפול מן הכבש או מן האילן: ה''ג ד''א ואליו הוא נושא את נפשו. ופליגי בהא רב הונא ורב חסדא במשמעותא דקרא חד אמר נפשו של שכיר נענש עליו כאילו הורגו וחד אמר נפשו של גזלן הגיד לך הכתוב שגורם מיתה לעצמו: וקבע. וגוזל את גוזליהם ומה יקבע מהן את נפשם שגורמים הגזלנים רעה לעצמן: אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא וגו'. אף אם דל הוא ואין לו עזר אל תגזלהו והוא אחד מארבע לשונות שכי משמש בהן אם: דהשתא. לאחר גזילה דהיינו גזלן: משום דנטלו נפש. והכי משמע וקבע את קבעיהם נפש את אשר קבעו את נפשם מהם: לדעתך. ולא מדעתו: חוזר. השכיר אצל בעל הבית אם לא נתן החנוני ונתחייב בעל הבית לשלם: אינו בתורת לעבור. כלומר אין לו עליו כלום שיהא עליו בתורת דמים שום עבירות שכר שכיר: קבלנות. אומן שקבל עליו לעשות מלאכה בכך וכך ולא לשכירות ימים: אומן קונה בשבח כלי. וזוכה במה שהשביחו ומשום קבלנותו יוצא לו וכשמחזירו לו הרי הוא כמוכר לו שבח שהיה לו בתוכו: הלואה היא. ולא שם שכירות עליה: בגרדא דסרבלא. פולקיי''ר בלע''ז שאין כאן שבח כלי שאם היה מניחו כמות שהוא היתה מתקיימת הרבה יותר מעתה: לרכוכי. שיהא רך: היינו שבחיה. דאיכא דניחא ליה בהכי מפני שמחמם יותר ויש נוי בדבר: דאגר לביטשי. אלא לעולם לאו בגרדא אלא בתיקון הראשון שקורין פוליי''ר כשבא מבית הגרדי בוטשין אותו ברגלים בתוך כלי עץ במים וקרקע הראויה בכך מיהו לא בקבלנות עסקינן אלא בשכירות בין ישביח ובין לא ישביח שכרו לפי מנין בטישותיה כך וכך בטישות בכך וכך מעות: דאגרי' לביטשי. לחשבון בטישות:

תוספות

חוזר עליו או אינו חוזר עליו. היכא דא''ל אני פוטרך לגמרי אפי' לא יתן לי פשיטא דאינו חוזר דאם לא כן בכל מחילה בעלמא תיבעי ליה אי בעי קנין או לא והיכא דא''ל נמי אני פוטרך אם יפרע לי שולחני פשיטא דחוזר כיון דאין שולחני רוצה ליתן לו והכא מיירי כשאמר ליה הפועל סתמא שיסמוך על שולחני ומיבעיא ליה מי אמרי' דאדעתא דהכי סמך אם יתן לו או דלמא לגמרי פוטרו אפילו לא יתן לו וא''ת פשיטא שלא פטרו לגמרי אלא דוקא אם יתן שהרי שולחני יכול לחזור בו אפי' במעמד שלשתן כיון שאין לבעל הבית בידו לא פקדון ולא מלוה וכיון דיכול לחזור מסתמא לא פטרו לגמרי דלאו בשופטני עסקינן וי''ל דלעולם איכא למימר שפטרו לגמרי ומתחייב לו שולחני מדין ערב דכשמסמיכו השולחני הוי כאומר סמוך עלי ופטור בעל הבית לגמרי וה''ה דהוה מצי למיבעי אם השולחני יכול לחזור בו אם לאו דהא בהא תליא והשתא מוכח דמחילה אינה צריכה קנין דע''כ הכא בלא קנין איירי דקנין לא שייך אלא כשפטרו לגמרי בהדיא ואפי' לא פטרו לגמרי בפירוש כיון שהקנה לו דומה ודאי שלפוטרו הקנה לו דאם לא כן מאי צריך קנין ובפוטרו בהדיא פשיטא דאינו חוזר כדפרישית ובהא לא מיבעיא ליה אלא ודאי בלא קנין איירי ומיהו מצינו לפרש דהכא איירי כשאמר ליה בהדיא אני פוטרך אם יתן לי ואם לא אחזור עליך ופליגי כל זמן שלא חוזר בו שולחני אם יכול לחזור על בעה''ב ולזה הפירוש נמי יש להוכיח קצת דמחילה אינה צריכה קנין מדאמר רב ששת אינו חוזר אלמא פוטרו כל זמן שירצה שולחני לפרוע לו ובלא קנין מיירי דבקנין אפילו רבה מודה ועוד י''ל דפלוגתא דהכא לא שייכא מידי למחילה דלכ''ע פועל חוזר על בעה''ב ולא פליגי אלא לענין בל תלין כשחוזר בו מיד ביום ראשון על בעה''ב דלרב ששת אינו חוזר עליו לענין להתחייב בבל תלין כיון דניתק שעה אחת ממנו כשעמד אצל שולחני שוב אינו חוזר לאיסור בל תלין ורבה אמר כיון דתוך זמנו חוזר הוה כדמעיקרא ודייק רבה ממתניתין דקתני המחהו אצל שולחני אינו עובר עליו משמע דוקא כל זמן שעומד אצל שולחני הא מיהדר הדר וחוזר לאיסורו דאי לא הדר לאיסורו הוה ליה למיתני אינו יכול לעבור עליו ולא דמי להא דקתני אחר זמנו אינו עובר עליו ולא קתני אינו יכול דהתם ליכא למיטעי ורב ששת דחי דאינו בתורת לעבור עליו כלל אפילו יחזור בו ומיהו בירושלמי דשבועות גבי חנוני על פנקסו דנשבעין ונוטלין מבעל הבית קאמר דדוקא כשלא העמיד לפועלים אצל חנוני אבל העמידם אצלו אין בעל הבית חייב לפועלים כלום ומפרש רב אלפס דירושלמי אתי אליבא דרב ששת וסבר כמותו אבל מ''מ לדידן קי''ל כרבה ומוקי ההיא דלא פליגי לענין בל תלין אלא לענין אם צריך בעל הבית לשלם לפועלים אם לאו וכן משמע בפ''ק דקדושין (דף טז. ושם) דמחילה אינה צריכה קנין גבי עבד עברי דקאמר למה לי שטרא לימא ליה באפי תרי זיל אמר רבא זאת אומרת עבד עברי גופו קנוי והרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול משמע דאי לאו דגופו קנוי לו היה יכול למחול ובלא קנין איירי דבקנין לא היה צריך שטר דאפילו עבד כנעני קונה עצמו בחליפין כדמוכח בהשולח (גיטין דף לט: ושם) דקאמר שקל כומתא ושדא בה ואמר קני הא וקני נפשך וקאמר דלא עשה ולא כלום משום דהוה ליה בכליו של מקנה אבל אי הוה בכליו של קונה הוה קניא נפשה בחליפין וכן בפרק הנושא (כתובות דף קד.) אמרינן דלאחר כ''ה שנה אבדה כתובתה משום דמסתמא מחלה ואע''ג דלא עשתה שום קנין דבקנין לאלתר נמי אבדה כתובתה ומדאמר לעיל באיזהו נשך (דף עא:) תן על גבי קרקע והפטר ובפרק הזורק בגיטין (דף עח: ושם) זרוק לי והפטר אין ראיה דאיכא למימר דאיירי בקנין ואין להקשות מה''ג שפירש בפ''ק דסנהדרין (דף ו. ד''ה צריכה) גבי פשרה צריכה קנין דשניהם צריכין קנין המוחל צריך להקנות שמחל לו והמשלם צריך להקנות שישלם לו החצי דשאני פשרה משום דדמי למחילה בטעות שאילו היה יודע שהיה זוכה בדין לא היה מוחל ולהכי צריכה קנין דאלים טפי ומהאי טעמא נמי איכא מאן דבעי ג' ולא סגי בב' משום דדמי למחילה בטעות כל שכן אם לא נפרש כמו שמפרש בהלכות גדולות אלא הקנין עושין קודם שישמעו שיקיימו דברי הפשרנים דבלא קנין יוכלו לחזור בהן כשישמעו הפשרה דאז לא קשה כלום: אומן קונה בשבח כלי כו' אמר להו עובר. פי' יש ענין שעובר כגון היכא דליכא שבח כלי כמו בשליחא דאגרתא או דאגריה לבטשי אבל רב ששת סבר שפיר דאומן קונה בשבח כלי כדמוכח בהגוזל קמא (ב''ק דף צט. ע''ש ושם ד''ה דאגריה) דקאמר התם לימא רב ששת פליגא אדרב אמי דאמר אומן קונה בשבח כלי אמר רב אשי בר חמא דרב ששת בשליחא דאגרתא והנך דבעו מרב ששת לא הזכירו בבעייתן אומן קונה בשבח כלי אלא סתם שאלו קבלן עובר בבל תלין או לאו והגמרא הוא שאומר אומן קונה כו' שלפי הפשט בו תליא הבעיא ולהכי קאמר נמי לימא מסייע ליה שהיה סבור הגמרא דהא בהא תליא ורב ששת שהשיב עובר סבר דאין אומן קונה [ועי' תוס' נדה לד: ד''ה כי]:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר