סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

בִּימוֹת הַחַמָּה וּבִימוֹת הַגְּשָׁמִים וְלֹא בֵּית כִּינּוּס הָעֵצִים וְאִם אָמַר לוֹ בֵּית הַמֶּרְחָץ וְכׇל תַּשְׁמִישָׁיו אֲנִי מוֹכֵר לָךְ כּוּלָּן מְכוּרִין
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ בֵּית הַבַּד וְכׇל תַּשְׁמִישָׁיו אֲנִי מוֹכֵר לָךְ הֲוַיָא הָנְהוּ חַנְוָאתָא אַבָּרַאי דַּהֲווֹ שָׁטְחוּ בְּהוּ שׁוּמְשְׁמֵי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף
אֲמַר לֵיהּ תְּנֵינָא אִם אָמַר בֵּית הַמֶּרְחָץ וְכׇל תַּשְׁמִישָׁיו אֲנִי מוֹכֵר לָךְ הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא אֵין כּוּלָּן מְכוּרִין אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי חָזֵינַן אִי אֲמַר לֵיהּ בֵּית הַבַּד וְכׇל תַּשְׁמִישָׁיו וְאִלֵּין מִצְרָנַהָא קָנֵי וְאִי לָא לָא קָנֵי
מַתְנִי' הַמּוֹכֵר אֶת הָעִיר מָכַר בָּתִּים בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת מֶרְחֲצָאוֹת וְשׁוֹבָכוֹת בֵּית הַבַּדִּין וּבֵית הַשְּׁלָחִין אֲבָל לֹא אֶת הַמִּטַּלְטְלִין וּבִזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ הִיא וְכׇל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ אֲפִילּוּ הָיוּ בָּהּ בְּהֵמָה וַעֲבָדִים הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַמּוֹכֵר אֶת הָעִיר מָכַר אֶת הַסַּנְטֵר
גְּמָ' אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלָא דָּמֵי דְּאִי כִּמְקַרְקַע דָּמֵי נִיזְדַּבַּן אַגַּב מָתָא וְאֶלָּא מַאי עַבְדָּא כְּמִטַּלְטְלָא דָּמֵי מַאי אֲפִילּוּ
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר שָׁאנֵי בֵּין מִטַּלְטְלָא דְנָיֵיד מִמִּטַּלְטְלָא דְּלָא נָיֵיד אֲפִילּוּ תֵּימָא עַבְדָּא כִּמְקַרְקַע דָּמֵי שָׁאנֵי בֵּין מְקַרְקַע דְּנָיֵיד לִמְקַרְקַע דְּלָא נָיֵיד
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַמּוֹכֵר אֶת הָעִיר מָכַר אֶת הַסַּנְטֵר מַאי סַנְטֵר הָכָא תַּרְגִּימוּ בַּר מַחְווֹנִיתָא שִׁמְעוֹן בֶּן אַבְטוּלְמוֹס אוֹמֵר בָּאגֵי מַאן דְּאָמַר בַּר מַחְווֹנִיתָא כׇּל שֶׁכֵּן בָּאגֵי מַאן דְּאָמַר בָּאגֵי אֲבָל בַּר מַחְווֹנִיתָא לָא מִיזְדַּבַּן
תְּנַן בֵּית הַבַּדִּים וּבֵית הַשְּׁלָחִין סַבְרוּהָ מַאי שְׁלָחִין בָּאגֵי דִּכְתִיב וְשֹׁלֵחַ מַיִם עַל פְּנֵי חוּצוֹת בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר בַּר מַחְווֹנִיתָא אֲמַר תַּנָּא קַמָּא בָּאגֵי מִיזְדַּבְּנִי בַּר מַחְווֹנִיתָא לָא מִיזְדַּבַּן וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר אֲפִילּוּ בַּר מַחְווֹנִיתָא נָמֵי מִיזְדַּבַּן אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר בָּאגֵי תַּנָּא קַמָּא נָמֵי הָכִי קָאָמַר
מִי סָבְרַתְּ מַאי שְׁלָחִין בָּאגֵי לָא מַאי שְׁלָחִין גִּינוּנְיָיתָא שֶׁנֶּאֱמַר שְׁלָחַיִךְ פַּרְדֵּס רִמּוֹנִים אֲבָל בָּאגֵי לָא מִיזְדַּבְּנִי וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר אֲפִילּוּ בָּאגֵי נָמֵי מִזְדַּבְּנִי
אִיכָּא דְּאָמְרִי סַבְרוּהָ מַאי שְׁלָחִין גִּינוּנְיָאתָא בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר בָּאגֵי אָמַר תַּנָּא קַמָּא גְּנוּנָיְיָתָא מִיזְדַּבַּן בָּאגֵי לָא מִיזְדַּבְּנִי וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר אֲפִילּוּ בָּאגֵי מִיזְדַּבְּנִי

רשב"ם

בין בימות החמה. שהן מועטין וסד''א ליבטלו גבי המרחץ: ולא בית כניסת העצים. גרסינן בתוספתא לא מכר לא את הבית ולא את העצים דכי היכי דעצים לאו תשמישין נינהו גם הבית שעשוי לצרכו לא מיקרי תשמיש מרחץ כל כך: וכל תשמישיו. לטפויי אתא בריכות ואוצרות של עצים דהוו תשמיש למרחץ פורתא וכדמפרש לקמן שכתב לו מצרים החיצונים והנם בתוך המצר: חנואתא. חנויות למכור בו פת ויין: שטחו בה שומשמי. ליבשן כדי לעשות מהן שמן בבית הבד זה כדתנן (שבת דף כד:) בשמן שומשמין אבל עיקר תשמישן למכור פת ויין הוא: הרי כולן מכורין. ואפילו אוצרות של עצים וה''ה לחנות זה: אין כולן מכורין. שהרי אין מיוחדין לבית הבד: הכי כתוב בפירושי רבינו חננאל וכן עיקר אמר רב אשי חזינן אי א''ל בית הבד וכל תשמישיו ואלין מצרנוהי והני בכלל הנהו מצרני קנה להו ואי לא לא קנה וסוגיא דשמעתא דאמר הכי סלקא וקיימא לן כרב אשי דהוא בתרא ושמעינן מינה בזמן שא''ל בית המרחץ וכל מה שבתוכו אני מוכר אע''פ שמצר לו מצרים החיצונים לא קנה בריכות של מים ולא בית כינוס עצים דקיימא לן מצרים הרחיב אבל אם א''ל מרחץ וכל תשמישיו ומצר לו מצריו והנם בתוך המצר הרי הן מכורין הואיל וחזו פורתא לתשמיש בית הבד ואע''ג דאמרן לעיל בריש פירקין מצרים הרחיב לו הכא לא אמרינן הכי דכיון דחזי להך בית קצת לתשמיש בית הבד והוא בתוך המצר ודאי מכרו לו דלכך תיחם את המיצר חוצה לו לשון אחר כתוב בספרים אי אמר לי' בית הבד וכל תשמישיו ואלין מצרנהא לא קני דהשתא לא קאי ואלין מצרנהא אתשמישין אלא אבית הבד קאי הלכך לגבי תשמישין נאמר מצרים הרחיב לו אבל אי אמר אלין מצרני בית הבד וכל תשמישיו קני דהשתא אתרוייהו קאי וכמאן דאמר אלו מצרני בית הבד ואלו מצרני כל תשמישיו דמי ולא נהירא דלא שנא הכי ולא שנא הכי אתרוייהו קאי וראשון עיקר: מתני' מכר את הבתים. דבתים בכלל עיר ומכר את החצרות לא איצטריך למיתני דהיינו עיקר עיר דעיר משמע אויר העיר: בית השלחין. שחוץ לעיר וסמוכין לעיר ובגמרא מפרש מאי שלחין: אבל לא את המטלטלין. מאני תשמישתיה כגון תנור וכירים וכל הנך מטלטלין דלעיל דאמרן בהו לא מכר וכ''ש חיטי ושערי: ואפילו היו בה כו'. בגמ' מפרש מאי אפילו ממה חמורין יותר משאר מטלטלין לימכר בכלל העיר: בהמה ועבדים. אין נקראין מאני תשמישתיה ומאחר שהן מכורין כ''ש חיטי ושערי וכסף וזהב דהוו מטלטלי דלא ניידי כדמוכח בגמ': הסנטר. בגמ' מפרש: גמ' ש''מ. ממתני' דקתני ברישא לא מכר את המטלטלין וקאמר בסיפא אבל אם אמר לו כל מה שבתוכה אז העבדים מכורין מכלל דמעיקרא לא הוו מזדבני אגב מתא משום דמטלטלי נינהו בתמיה ואנן מיבעיא לן בפרק מי שמת אי כמטלטלי אי כמקרקעי דמי כלומר הא מיבעיא ליה אם לפי לשון בני אדם קרוי מטלטלי או מקרקעי דמדאורייתא ודאי כמקרקעי דמי לקנות בכסף בשטר ובחזקה כדתנן בקידושין (דף כב:) משום דאיתקוש לקרקעות דכתיב והתנחלתם אותם אבל לגבי לשון בני אדם לגבי מאן דאמר מטלטלי לפלניא מיבעיא לן התם אי דעתו של אדם ליתן עבדו בלשון זה או לא ולא איפשוט התם ואמאי הא איכא למפשטה ממתני' דהכא דלפי דעת בני אדם חשוב מטלטלי שהרי המוכר את העיר סתמא דעתו אמקרקעי ואפי' הכי לא מכר את העבדים: מאי אפילו. דמשמע אפי' עבדים שאין להם דין מטלטלי: אלא מאי אית לך למימר. אמאי קתני אפי' משום דשאני מטלטלי דנייד שיש בו רוח חיים ויכול להוליכו לעיר אחרת ממטלטלי דלא ניידי סד''א אפי' כי אמר כל מה שבתוכה ונמכרו מטלטלי דלא ניידי אלו העבדים והבהמות אינן מכורין דלא מבטלו אגב מתא קמ''ל דמכורין הן ואפי' תימא נמי דעבדא לגבי שאר דיני כמקרקעי דמו ואמאי לא קני להו הכא גבי מקרקעי משום דשאני כו' דאין דעתו של מוכר עיר אלא לדברים הקבועים בעיר ונקראין על שם העיר אבל זה שיכול לצאת מן העיר אינו בכלל עיר: בר מחווניתא. עבד הממונה להגיד ולאחוויי תחומי השדות של מי זה ושל מי זה והוא עבד לשר העיר ואי אפשר לעיר בלא אותו ורבינו חננאל פירש סנטר הוא שומר העיר לשון נוטרה את הכרמים (שיר א): שמעון בן אבטולמוס. כפר''ח: באגי. שדות שסביב המדינה: כל שכן באגי. דלא ניידי: לא מזדבן. משום דנייד: דכתיב ושולח מים. כלומר להכי נקראין שלחין שצריכין לגשמים הכא לא גרסינן אבל בר מחווניתא לא אלא הכי גרסינן ושולח מים וגו': בשלמא למאן דאמר בר מחווניתא כו'. אלא למאן דאמר סנטר דרבי שמעון היינו באגי מה בא להוסיף על תנא קמא היינו שלחין דקאמר תנא קמא: גינונייתא. גנות הסמוכין לעיר ושבתוך העיר דשייכי לעיר טפי מבאגי שהרי גן ראוי לטייל בו כמו בבית: שלחיך. גנות המשלחין פירות בכל שנה: בשלמא למאן דאמר. דסנטר היינו באגי היינו דקאמר תנא קמא גינונייתא דהיינו שלחין מזדבני אבל באגי לא ואתא רבן שמעון בן גמליאל למימר אפילו באגי מזדבני:

תוספות

אלא מאי עבדא כמטלטלי דמי מאי אפילו. לאו משום דאי כמקרקעי דמי אתי שפיר דהא מ''מ מבהמה איכא לאקשויי מאי אפי' אלא לומר דלא מפלגינן בין מטלטלי דניידי למטלטלי דלא ניידי פריך וה''ה דהוי מצי למיפרך אי כמטלטלי דמי אפי' גבי חצר יהו מכורין: מי סברת מאי שלחין כו'. ואם תאמר דבכולי גמרא הוו בית השלחין באגי שדות שמשקין אותן ומאי שנא הכא דמשנינן להו מכל בית השלחין שבגמרא ויש לומר דפשיטא ליה לגמרא דאין חילוק בין שדה בית השלחין ושדה בית הבעל לענין מכר ויש חילוק בין באגי לגינוניתא לכך לא ניחא לפרש שלחין כמו בעלמא דהוה משמע דאתא למעוטי שדה בית הבעל: שלחיך פרדס וגו'. על שם האילן שעושה בדים ושולח פארות כדכתיב ותעש בדים ותשלח פארות וגו' (יחזקאל יז): אמר תנא קמא באגי לא מזדבני ומהדר ליה רבן שמעון בן גמליאל בר מחווניתא מזדבן. ואף על גב דשמעינן מק''ו דבאגי מזדבני מ''מ כיון דתנא קמא אית ליה דאפילו באגי לא מזדבני הוה ליה לרשב''ג לפרושי שפיר ולמימר דבאגי ובר מחווניתא מזדבן:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר