סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

חֲדָא אַמְּצוֹרָע עָנִי וּמַדִּירוֹ עָנִי וַחֲדָא לְמַעוֹטֵי מְצוֹרָע עָשִׁיר וּמַדִּירוֹ עָנִי
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וְאִיתְרַבּוֹ אִיתְרַבּוֹ קָא מַשְׁמַע לַן
לְפִי שֶׁמָּצִינוּ בַּעֲרָכִין עָנִי שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶת הֶעָשִׁיר נוֹתֵן עֵרֶךְ עָנִי יָכוֹל אַף זֶה כֵּן תַּלְמוּד לוֹמַר אִם דַּל הוּא
וּלְרַבִּי דְּאָמַר אוֹמֵר אֲנִי אַף בַּעֲרָכִין כֵּן אַלְמָא אָמַר בָּתַר חִיּוּבָא דְּגַבְרָא אָזְלִינַן וְהָא לָא צְרִיכָא קְרָא לְמַעוֹטֵי הוּא לְמַעוֹטֵי מַאי
לְמַעוֹטֵי מְצוֹרָע עָנִי וּמַדִּירוֹ עָשִׁיר סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וְאָמַר רַבִּי בָּתַר חִיּוּבָא דְּגַבְרָא אָזְלִינַן קָא מַשְׁמַע לַן
מַתְנִי' הָיָה עָנִי וְהֶעֱשִׁיר עָשִׁיר וְהֶעֱנִי נוֹתֵן עֵרֶךְ עָשִׁיר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר עָנִי וְהֶעֱשִׁיר וְחָזַר וְהֶעֱנִי נוֹתֵן עֵרֶךְ עָשִׁיר
אֲבָל בַּקׇּרְבָּנוֹת אֵינוֹ כֵּן אֲפִילּוּ מֵת אָבִיו וְהִנִּיחַ לוֹ רִיבּוֹא אוֹ סְפִינָתוֹ בַּיָּם וּבָאָה לוֹ בְּרִבּוֹאוֹת אֵין לַהֶקְדֵּשׁ בָּהּ כְּלוּם
גְּמָ' עָנִי וְהֶעֱשִׁיר אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יַד הַנֹּדֵר עָשִׁיר וְהֶעֱנִי עַל פִּי אֲשֶׁר תַּשִּׂיג
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֲפִילּוּ עָנִי וְהֶעֱשִׁיר וְחָזַר וְהֶעֱנִי נוֹתֵן עֵרֶךְ עָשִׁיר מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אָמַר קְרָא וְאִם מָךְ הוּא מֵעֶרְכֶּךָ עַד שֶׁיְּהֵא בְּמָכוּתוֹ מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ
אֶלָּא מֵעַתָּה וְאִם דַּל הוּא הָכִי נָמֵי עַד שֶׁיְּהֵא בְּדַלּוּתוֹ מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי וְהָתְנַן מְצוֹרָע שֶׁהֵבִיא קׇרְבְּנוֹתָיו עָנִי וְהֶעֱשִׁיר עָשִׁיר וְהֶעֱנִי הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר חַטָּאת דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר אָשָׁם וְתַנְיָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר צִפֳּרִים
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב וּשְׁלׇשְׁתָּן מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ אֲשֶׁר לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטׇהֳרָתוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר דָּבָר הַמְכַפֵּר מַאי נִיהוּ חַטָּאת
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר דָּבָר הַמַּכְשִׁיר וּמַאי נִיהוּ אָשָׁם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר הַגּוֹרֵם לוֹ טׇהֳרָה וּמַאי נִיהוּ צִיפֳּרִים
וְאֶלָּא הוּא לְמָה לִי לְרַבִּי כִּדְאִית לֵיהּ וּלְרַבָּנַן כִּדְאִית לְהוּ
אֶלָּא מֵעַתָּה וְהוּא עַד עַד שֶׁיְּהֵא כָּשֵׁר מִתְּחִלָּתוֹ וְעַד סוֹפוֹ
וְכִי תֵּימָא הָכִי נָמֵי וְהָא תַּנְיָא הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה הֲרֵי זֶה פָּסוּל אֲבָל הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ

רש"י

ומשני חדא אמצורע עני ומדירו עני וחדא למעוטי מצורע עשיר ומדירו עני. כלומר ודאי חדא מהנך מילי דמתני' דהיינו הך דקתני אם היה מצורע עני מביא קרבן עני ודאי במדירו עני קמיירי וכדאוקימנא ומאידך מילתא נפקא לן דבקרבנות אינו כן דקתני אם היה מצורע עשיר מביא קרבן עשיר ואע''ג דמדירו עני והיינו למעוטי מדיר מדין ערכין דלא אזלינן בתר נודר: ס''ד אמינא כו'. כלומר ואיצטריך לאשמועינן אבל בקרבנות אינו כן לאשמועינן דהיכא דמצורע עשיר ומדירו עני מביא קרבן עשיר דסד''א הואיל ואיתרבי נודר מואין ידו משגת דחס רחמנא עליה כי הוי איהו עני ומצורע עני אתרבי נמי אפילו היכא דמצורע עשיר הואיל והוא עני קמ''ל לי נראה ועיקר דה''ג אם כן מאי אבל בקרבנות אינו כן אחדא אמצורע עשיר ומדירו עני סד''א כו' ואני שמעתיה כמות שהיא כתובה בספרים ופירושה כמו שפירשתיה ואין כן שיטת הש''ס: יכול אף זה כן. עני שאמר קרבן מצורע עשיר זה עלי: אם דל הוא. חס רחמנא עליה ולא על מדירו: ולרבי דאמר אף בערכין כן. דאי הוי עשיר מחוייב ערך ואמר עני מה שאמר זה עלי נותן ערך עשיר אלמא בתר חיובא דגברא דנערך אזלינן היכא דהוא חייב כלום דומיא דמצורע והא דמצורע עשיר ומדירו עני לא צריכא למעוטי דמערכין נפקא לן דמייתי בעשירות: למעוטי מצורע עני ומדירו עשיר. דמייתי בעשירות ולרבנן לא איצטריך למעוטי דהואיל דבערכין אזלינן בתר נודר במצורע נמי אזלינן בתר נודר אבל לרבי איצטריך להכי: מתני' היה עני והעשיר. קודם נתינה או עשיר והעני קודם נתינה נותן ערך עשיר: אבל בקרבנות אינו כן. שאם היה מצורע עשיר והעני או עני והעשיר הכל הולך אחר הבאת קרבנותיו כדאמר בברייתא בגמ' מצורע שהביא קרבנותיו כו' טעמא דאיקבע בקרא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה אבל מדברי כולן נלמד דבתר הבאת קרבנותיו אזלינן: אפי' מת אביו כו'. אערכין קאי ומלתא באפי נפשיה היא אפי' מת אביו של מעריך זה בשעה שהכהן מעריכו והניח לו ריבוא מנה או ספינתו כו' ובגמ' מפרש לה: גמ' עשיר והעני אשר תשיג יד הנודר. דמשמע בתר שעת נדר אזלינן: שהביא קרבנותיו. קצת קרבנותיו: הכל הולך אחר חטאת. אם הביא חטאת בהמה בעשירות מביא נמי עולת בהמה ואם הביא חטאת העוף בעניות אע''פ שהעשיר מביא נמי עולה בעניות: אחר צפורין. שתי צפורין חיות שהוא מביא לצורך הזאה קודם תגלחת אם בשעה שהזו עליו הוי עני מביא בעניות קרבנותיו ואם באותה שעה היה עשיר מביא כל קרבנותיו בעשירות: מקרא אחד דרשו. דגזירת הכתוב היא: דבר המכפר. דהכי כתיב במצורע עני (ויקרא יד) וכפר עליו הכהן וסמיך ליה האי קרא דזאת תורת אשר בו נגע צרעת וגו' דמשמע אשר לא תשיג ידו בשעת כפרה יהא לו תורה זו של דלות ואף על פי שהשיגה ידו אחר כך. דבר המכשיר. דהכי משמע אשר לא תשיג ידו בשעת טהרה תהא לו תורת עניות וטהרה זהו אשם המכשירו לבא במקדש ולאכול בקדשים שמדם האשם הוא נותן על בהונות ותנוך אזנים: צפרין גורמין לו טהרה שכל זמן שאינו מביא צפרין אינו יכול לגלח: לרבי כדאית ליה כו'. כדדרשינן לעיל: סומא פסול לעדות. דבעינן או ראה:

תוספות

לפי שמצינו בערכין. תימה בלאו הני טעמא דמצינו בערכין הל''ל גבי מצורע דעני שאמר קרבן מצורע עלי נותן ערך עני מריבויא דאין ידו משגת לרבות את הנודר כדדריש לעיל ויש לומר דמכל מקום אי לא אשכחן בערכין כה''ג לא הוה לן למידרש עני שהעריך את העשיר מריבויא דקרא אם אין ידו משגת: הכא נמי בתר חיובא דגברא [אזלינן] קמ''ל. והקשה רבינו אלחנן כיון דאמרי' נמי אליבא דרבי מצורע עני שמדירו עשיר אזלינן בתר חיובא דגברא אי לאו מיעוטא דקרא אם כן בערכין נמי נימא כן דאם אמר עני ערכי עלי ושמע עשיר ואמר מה שאמר זה עלי נותן ערך עני כיון דאין לנו מקרא למעט דלא אזלינן בתר חיובא דגברא התם ותירץ רבינו אלחנן דשאני גבי מצורע דאית לן למימר דאזלינן בתר חיובא דגברא אי לאו קרא דממעט ליה כיון שאינו נודר אלא קרבן המצורע דוקא אבל גבי ערכין דאמר העשיר מה שאמר זה העני עלי פשיטא [דלא] אזלינן בתר חיובא דגברא שהרי אם לא היה העני חייב כלום אלא שאמר העשיר ערך פלוני עלי היה נותן ערך עשיר וכל שכן אם נתחייב (קרבן) אין לנו לגרעו לעשיר ליתן ערך עני: רבי יהודה סבר דבר המכשירו ומאי ניהו אשם. וא''ת האמר לקמן פר' האומר משקלי עלי (דף כא.) (ובפרק שלישי דנזיר) (דף יט) כשם שחטאתו ואשמו מעכבת כך עולתו מעכבת חטאת ועולה הא לא מכשיר כי אם אשם וי''ל דהא ודאי כולהו מעכבי לאכול בקדשים דהא בחטאת שייכא ביה כפרה יותר מאשם שהרי אשם אין כל עיקרו אלא להכשיר את המצורע שהוא מזין עליו [ועל] הבהונות מדם האשם לכך קרי ליה דבר המכשירו: אבל בקרבנות [כו'] אפי' מת. אין לפרש הא בערכין אם מעריכו הכהן כשהוא עני ימתין עד שימות אביו שהיה עשיר ויתן ערך עשיר דהא אמר בתוספתא דערכין עני שהעריך עצמו אין אומרים לו יעשה מלאכה ויביא ערך עשיר אלא מוטב שיביא ערך עני ואל יביא ערך עשיר לאחר זמן אלמא משמע שאין ממתינין אלא הכי פירושו אפילו מת אביו שהיה גוסס כדמוקי לה בגמ' דקרבן מצורע אם היה אביו גוסס בשעת הבאת חטאת וקודם שהספיק להביא קרבנות מת אביו אין להקדש בהן כלום [אבל בערכין אינו כן] כיון שלא מעריכו הכהן בעניו לתת סלע ועד לא גמר לתת סלע מת אביו והעשיר נותן ערך עשיר אך קשה מאי האי דפריך בגמ' פשיטא והא הרבה אתא לאשמועינן שאם מת אביו קודם שהספיק להביא קרבנותיו והעשיר אין להקדש בהם כלום ויש לומר דקאי אמילתיה דרבי יהודה דאמר עני והעשיר וחזר והעני נותן ערך עשיר אבל בקרבנות מת אביו כגון שהיה גוסס כדמוקי ליה כגון שהיה מתחלה עשיר והעני ועתה קרוב הוא להיות עשיר מירושת

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר