סקר
מסכת בבא קמא:

 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

שֶׁבְּזָכָר וְשֶׁבִּנְקֵבָה מִיבְּעֵי לֵיהּ
וּמַאי שְׁנָא נְקֵבָה דְּכִי מִיזַּקְנָא קָיְימָא אַתִּילְּתָא וּמַאי שְׁנָא זָכָר דְּלָא קָאֵי אַתִּילְּתָא אָמַר חִזְקִיָּה אָמְרִי אִינָשֵׁי סָבָא בְּבֵיתָא פָּאחָא בְּבֵיתָא סָבְתָא בְּבֵיתָא סִימָא בְּבֵיתָא
הֲדַרַן עֲלָךְ הֶשֵּׂג יָד
מַתְנִי' הָאוֹמֵר מְשַׁקְּלִי עָלַי נוֹתֵן מִשְׁקָלוֹ אִם כֶּסֶף כָּסֶף וְאִם זָהָב זָהָב מַעֲשֶׂה בְּאַמָּה שֶׁל יַרְמַטְיָא שֶׁאָמְרָה מִשְׁקַל בִּתִּי עָלַי וְעָלְתָה לִירוּשָׁלַיִם וְשַׁקְלַהּ מִשְׁקָלָהּ זָהָב
מִשְׁקַל יְדֵי עָלַי רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מְמַלֵּא חָבִית מַיִם וּמַכְנִיסָהּ עַד מַרְפֵּיקוֹ וְשׁוֹקֵל מִבְּשַׂר חֲמוֹר וַעֲצָמוֹת וְגִידִים וְנוֹתֵן לְתוֹכָהּ עַד שֶׁתִּתְמַלֵּא אָמַר רַבִּי יוֹסֵי וְכִי הֵיאַךְ אֶפְשָׁר לְכַוֵּין בָּשָׂר כְּנֶגֶד בָּשָׂר וַעֲצָמוֹת כְּנֶגֶד עֲצָמוֹת אֶלָּא שָׁמִין אֶת הַיָּד כַּמָּה הִיא רְאוּיָה לִשְׁקוֹל
גְּמָ' מַאי אִם כֶּסֶף כֶּסֶף אִם זָהָב זָהָב אָמַר רַב יְהוּדָה פֵּירַשׁ כֶּסֶף כֶּסֶף פֵּירַשׁ זָהָב זָהָב פְּשִׁיטָא הָא קָא מַשְׁמַע לַן טַעְמָא דְּפֵירַשׁ הָא לֹא פֵּירֵשׁ פָּטַר נַפְשֵׁיהּ בְּכֹל דְּהוּ
כִּרְחָבָה דְּאָמַר רַחֲבָה בְּאַתְרָא דְּתִקְלֵי כּוֹפְרָא פָּטַר נַפְשֵׁיהּ אֲפִילּוּ בַּכּוֹפְרָא פְּשִׁיטָא לָא צְרִיכָא דְּאִיכָּא דִּתְקֵל וְאִיכָּא דְּכָיֵיל מַהוּ דְּתֵימָא כֵּיוָן דְּכוּלְּהוּ לָא תִּקְלֵי לָא קָא מַשְׁמַע לַן
אָמַר רַב פָּפָּא בְּאַתְרָא דְּתִקְלֵי שַׁמְכֵי פָּטַר נַפְשֵׁיהּ אֲפִילּוּ בְּשַׁמְכֵי פְּשִׁיטָא לָא צְרִיכָא דְּבָתַר דְּשָׁקְלִי שָׁדוּ תְּרֵי תְּלָתָא מַהוּ דְּתֵימָא בְּטִיל תּוֹרַת מִשְׁקַל קָא מַשְׁמַע לַן
מַעֲשֶׂה בְּאַמָּה שֶׁל יַרְמַטְיָא וְכוּ' מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר
חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי וְאִם אָדָם חָשׁוּב הוּא אַף עַל גַּב דְּלָא פָּרֵישׁ לְפִי כְּבוֹדוֹ אָמְרִינַן וּמַעֲשֶׂה בְּאַמָּה שֶׁל יַרְמַטְיָא שֶׁאָמְרָה מִשְׁקַל בִּתִּי עָלַי וְעָלְתָה לִירוּשָׁלַיִם וְשַׁקְלוּהּ וְנָתְנָה מִשְׁקָלָהּ זָהָב
אָמַר רַב יְהוּדָה הָאוֹמֵר קוֹמָתִי עָלַי נוֹתֵן שַׁרְבִיט שֶׁאֵינוֹ נִכְפָּף מָלֵא קוֹמָתִי עָלַי נוֹתֵן שַׁרְבִיט הַנִּכְפָּף מֵיתִיבִי קוֹמָתִי עָלַי מָלֵא קוֹמָתִי עָלַי נוֹתֵן שַׁרְבִיט שֶׁאֵינוֹ נִכְפָּף
הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי עֲקִיבָא דְּדָיֵיק לִישָּׁנָא יַתִּירָא דִּתְנַן לֹא אֶת הַבּוֹר וְלֹא הַדּוּת אַף עַל פִּי שֶׁכָּתַב עוֹמְקָהּ וְרוּמַהּ וְצָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים אֵינוֹ צָרִיךְ וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ חוּץ מֵאֵלּוּ שֶׁאֵין צָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ אַלְמָא כֵּיוָן דְּלָא צְרִיךְ וְקָאָמַר לְטַפּוֹיֵי מִילְּתָא קָאָתֵי הָכָא נָמֵי כֵּיוָן דְּלָא צְרִיךְ וְקָאָמַר לְטַפּוֹיֵי מִילְּתָא קָאָתֵי
אִיבַּעְיָא לְהוּ עוֹמְדֵי מַהוּ

רש"י

שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה. כלישנא דקרא דכתיב בערכין (ויקרא כז) אם זכר אם נקבה ולא כתיב בן ובת אבל יוצא דופן כוליה בן ובת תנינן: ומאי שנא. בערכין דנקבה כי מזקנא יותר על ששים קיימא אתילתא דערך ילדה שלשים שקל וערך זקנה עשרת שקלים: ומאי שנא זכר. דכי עבר על ששים לא קאי אתילתא דבציר ערך זקן טפי מתילתא בערך ילד דילד חמשים שקלים וזקן ט''ו שקלים: פאחא. שבר שאינו אלא למשא ל''א פחחא גרסינן לשון ערום ועריה דמתרגמינן לערום פחיח בתרגום של נביאים (יחזקאל טז): סימא. מטמון שיכולה לטרוח ולעשות מלאכה בזקנותה: מתני' האומר משקלי עלי: ירמטיא. שם האשה: משקל ידי עלי. היאך הוא שוקל אם רוצה מכביד ואם רוצה מיקל: ממלא חבית מים ומכניסה. לתוכו: עד מרפיקו. אציל שקורין איישיל''א וכשמכניסה יוצאין המים וכשמוציאה נמצאת חסירה: ושוקל בשר חמור. שמשקל בשר חמור כמשקל בשר אדם ויהיו באותו בשר גידין ועצמות לפי מה שיש ביד לפי שאין משקל עצמות וגידים שוה למשקל בשר ונותן לתוכה עד שתתמלא דהשתא איכא נפח כשיעור ידו וכפי אותו משקל יתן: גמ' נפשיה בכל דהו. כל מה שהוא רוצה לשקול ישקול: בכופרא. זפת: שמכי. בצלים: באתרא דתקלי כופרא. שמוכרים זפת במשקל: שדי תרי תלתא. כדרך המוכרין: בטיל ליה משקל. ונמצא שאין נמכרין במשקל: מעשה לסתור. קתני רישא אם כסף כסף כו' ואוקימנא דקאתא לאשמועינן דאי לא פריש פטר נפשיה בכל דהו והדר תני באמה של ירמטיא שאמרה משקל בתי סתם עלי ושקלתה בזהב: קומתי. משמע כקומתו ונותן שרביט עב שלא יוכל לכופפו אם פירש כסף כסף ואם זהב זהב: מלא קומתי. לא נתכוין אלא למדת גובה קומתו ולא לעובי: רב יהודה דאמר כר' עקיבא: ולא את הבור. המוכר את הבית לא מכר את הבור שבה או את הדות. בור בחפירה בלא בנין כתלים ודות בבנין: וצריך. מוכר ליקח לו דרך מן הלוקח לילך בה לאותו בור ודות שהרי כל הקרקע מכר לו ולא שייר דסבירא ליה מוכר בעין יפה מוכר: אינו צריך. דמוכר בעין רעה מוכר ודרך שייר לו: בזמן שאמר לו. מוכר ללוקח בית אני מוכר לך חוץ מאלו בור ודות שאין צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך לפרושי דהא מסתמא נמי אין בור ודות בכלל הבית ופירש ודאי לטפויי מילתא קאמר ולהודיעו שמשייר לעצמו הכא נמי כיון דקומתי משמע נמי גובה קומתי וקאמר מלא אלמא לטפויי מילתא אתא ולהודיע שאין. דעתו אלא למדת הגובה: עומדי עלי. מי הוי משמע שרביט קומתו או לא:

תוספות

לערכין. ואם תאמר בערכין מנלן דבעינן מעת לעת ופירש ר''י דילפינן ליה מבן חדש דכי היכי דאינו נערך בן חדש אלא אם כן יש לו חדש שלם דלא שייך למימר דאזלינן בתר חדש העולם הכי נמי לכל שאר בן חמש ובן עשרים: מתני' האומר משקלי עלי: מרפיקו. פי' רש''י אציל שקורין אשייל''א בלע''ז ולא נראה שהרי בברייתא בגמרא תני עד האציל ואי אפשר שהוא אשייל''א דאיתא בפרק ב' דזבחים (דף יח:) ולא יחגרו ביזע שלא היו חוגרים במקום זיעה לא למטה ממתניהם ולא למעלה מאציליהם (ולא תחת אצילי) [אלא כנגד אצילי] ידיהם ואי אמרת דהוא אשייל''א אדרבה שם הוא מקום זיעה לכך פירש ר''י דהוא שקורין קוד''א ובמנחות (דף לז. ושם) ובזבחים (דף יט.) הארכתי: דבתר דשקלי שדו תרי תלתא. וא''ת בכל מקום נמי היו מעריכין יותר מן המשקל כדמוכח בבבא בתרא פרק המוכר את הספינה דף פח:) והיכי ס''ד דבטלה תורת משקל וי''ל דהכי פירוש דהכא באתרא דשקלי שדו תרי תילתי יותר מן הכרע הלכך סלקא דעתך דבטלה כיון שנותן יותר מכדין: הוא דאמר כר' עקיבא כו'. תימה ברייתא מאן תניה לא רבי עקיבא ולא רבנן דעד כאן לא פליגי אלא דמ''ס מוכר בעין יפה מוכר ומר סבר מוכר בעין רעה מוכר ושייר הדרך לעצמו ואינו צריך לרבנן היתור לשון אבל היכא שהיתור צריך לעולם מודו רבנן דמהני וא''כ ברייתא כמאן תרמייה: איבעיא להו עומדי מהו. יש לפרש כל הבעיות באם תמצא לומר והכי פי' עומדי מהו מי אמרינן שרוצה לומר שיתן שרביט שאינו נכפף או דלמא שרביט שיכול לעמוד בעינן ואע''פ שנכפף רחבי מהו אם תמצא לומר (דעמוד) [בעמדו נותן] שרביט [שנכפף] ברחבו מהו מי בעינן כרחבו ממש דרחבו אינו יכול לכפוף כשכופף קומתו אינו כופף רחבו הכי נמי משמע שרביט בלא כפיפה או דלמא רוצה לומר שרביט ארוך כרוחבו ואף על פי שנכפף ואת''ל ברוחבו נותן שרביט כפוף ישיבתי מהו מי אמרינן שר''ל בלא (הפיכה) [כפיפה] כלומר כמו שאני יושב מראשי ועד רגלי או דילמא שרביט כפוף משמע שהרי כשהוא יושב הוא כפוף ואם תמצא לומר דישיבתו משמע שרביט כפוף מפני שהוא כפוף ויושב עוביו מהו מי אמרינן ר''ל בלא כפיפה (בלא) [אלא] עב כעובי קומתו שהרי עוביו אינו כפוף או דילמא שרביט גדול כמלא עוביו קאמר ואף על פי שהוא כפוף ואם תמצא לומר דבעוביו משמע בכפיפה הקיפו מהו מי אמרינן שר''ל שרביט עד שמקיף כל גופו ועב כל כך שאינו יכול לחזור מכפיפתו או דילמא דבר שמקיפו. קאמר ואפילו כל דהו ורבינו אלחנן פירש על ישיבתו מי אמרינן שר''ל מראשו ועד מקום ישיבתו קאמר שהוא חצי גופו או דילמא כל גופו קאמר כמו שהוא יושב מראשו ועד רגליו וי''מ ישיבתי מהו מי אמרינן שר''ל שיתן השרביט שיחזיק קומת ישיבתו ולא כמלא קומת עמידתו או דילמא שרביט שמחזיק מקום ישיבתו קאמר:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר