סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

פורום פורטל הדף היומי

חוליןקכט ע"בה חשון תשע"ב02:06כזית בשר ועצם / ‏הודו_כי_טוב
במסכת עדויות פרק ו מפורטת המחלוקת על מה הבסיס
על הבשר או על העצם

פרק ו
פרק ו

1
(א) רבי יהודה בן בבא העיד חמשה דברים
שממאנים את הקטנות
ושמשיאין את האשה על פי עד אחד
ושנסקל תרנגול בירושלם על שהרג את הנפש
ועל היין בן ארבעים יום שנתנסך על גב המזבח
ועל תמיד שלשחר שקרב בארבע שעות
2
(ב) העיד רבי יהושע ורבי נחוניא בן אלינתן איש כפר הבבלי על אבר מן המת שהוא טמא
שרבי אליעזר אומר לא אמרו אלא על אבר מן החי
אמרו לו והלא קל וחמר ומה מן החי שהוא טהור אבר הפורש ממנו טמא המת שהוא טמא אינו
דין שיהיה אבר הפורש ממנו טמא
אמר להם לא אמרו אלא על אבר מן החי
דבר אחר מרבה טמאת החיים מטמאת המתים
שהחי עושה משכב ומושב מתחתיו לטמא אדם ולטמא בגדים ועל גביו מדף לטמא אכלים ומשקין
מה שאין המת מטמא
3
(ג) כזית בשר הפורש מאבר מן החי
רבי אליעזר מטמא ורבי יהושע ורבי נחוניא מטהרים
עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי
רבי נחוניא מטמא ורבי אליעזר ורבי יהושע מטהרין

אמרו לו לרבי אליעזר מה ראית לטמא כזית בשר הפורש מאבר מן החי
אמר להם מצינו אבר מן החי כמת שלם
מה המת כזית בשר הפורש ממנו טמא אף אבר מן החי כזית בשר הפורש ממנו יהיה טמא
אמרו לו לא
אם טמאת כזית בשר הפורש מן המת שכן טמאת עצם כשעורה הפורש ממנו
תטמא כזית בשר הפורש מאבר מן החי שכן טהרת עצם כשעורה הפורש הימנו

אמרו לו לרבי נחוניא מה ראית לטמא עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי
אמר להם מצינו אבר מן החי כמת שלם
מה המת עצם כשעורה הפורש ממנו טמא אף אבר מן החי עצם כשעורה הפורש ממנו יהיה טמא
אמרו לו לא
אם טמאת עצם כשעורה הפורש מן המת שכן טמאת כזית בשר הפורש ממנו
תטמא עצם כשעורה הפורש מאבר מן החי שכן טהרת כזית בשר הפורש ממנו

אמרו לו לרבי אליעזר מה ראית לחלוק מדותיך או טמא בשניהם או טהר בשניהם
אמר להם מרבה טמאת הבשר מטמאת העצמות
שהבשר נוהג בנבלות ובשרצים מה שאין כן בעצמות
דבר אחר אבר שיש עליו בשר כראוי מטמא במגע ובמשא ובאהל
חסר הבשר טמא חסר העצם טהור

אמרו לו לרבי נחוניא מה ראית לחלוק מדותיך או טמא בשניהם או טהר בשניהם
אמר להם מרבה טמאת העצמות מטמאת הבשר
שהבשר הפורש מן החי טהור ואבר הפורש ממנו והוא כבריתו טמא
דבר אחר כזית בשר מטמא במגע ובמשא ובאהל
ורב עצמות מטמאים במגע ובמשא ובאהל
חסר הבשר טהור חסר רב עצמות אף על פי שטהור מלטמא באהל מטמא במגע ובמשא
דבר אחר כל בשר המת שהוא פחות מכזית טהור
רב בנינו ורב מנינו שלמת אף על פי שאין בהם רבע טמאין

אמרו לו לרבי יהושע מה ראית לטהר בשניהם
אמר להם לא
אם אמרתם במת שיש בו רב ורבע ורקב תאמרו בחי שאין בו רב ורבע ורקב

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר