סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

פורום פורטל הדף היומי

חוליןקכד ע"בכד אדר ב תשע"ט11:06א. אשישה מהחתם סופר על עוֹרְבָא פָּרַח / ‏יהודי_קדום
באשכול כאן.

ב. אותו שואל, אותה תשובה מאב ובנו לשאלות בנושא שונה :
בדף היום מובא שרב אויא סבא שואל את רבה בן רבו :

בעא מיניה רב אויא סבא מרבה בר רב הונא: קולית סתומה לרבי ישמעאל, מהו שתטמא? אית ליה לר' ישמעאל את שבא לכלל מגע - בא לכלל משא, לא בא לכלל מגע - לא בא לכלל משא, והכא היינו טעמא - משום דבא לכלל מגע מלפניו, או דלמא: לית ליה?
אמר ליה: עורבא פרח! א"ל רבא בריה: ולאו היינו רב אויא סבא מפומבדיתא דמשבח לן מר בגויה, דגברא רבה הוא? א"ל: אני היום סמכוני באשישות, ובעא מינאי מילתא דבעי טעמא.


גם ביצה דף כא עמוד א רב אויא שואל ומקבל תשובה דומה/זהה, אלא שבביצה הוא שואל את רב הונא רבו :

בעא מניה רב אויא סבא מרב הונא: בהמה, חציה של נכרי וחציה של ישראל, מהו לשחטה ביום טוב? - אמר ליה: מותר. - אמר ליה: וכי מה בין זה לנדרים ונדבות? -
אמר ליה: עורבא פרח. כי נפק, אמר ליה רבה בריה: לאו היינו רב אויא סבא דמשתבח ליה מר בגויה, דגברא רבה הוא? - אמר ליה: ומה אעביד ליה, אני היום סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים, ובעא מינאי מלתא דבעיא טעמא. וטעמא מאי? בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביום טוב - דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, אבל נדרים ונדבות - אסור לשחטן ביום טוב, דכהנים כי קא זכו - משלחן גבוה קא זכו.
.
השונה והדומה כתוב בפירוש. מעניין.

============
כידוע השימוש בביטוי עוֹרְבָא פָּרַח בא לבטא שמועה חסרת בסיס.

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר