בבא בתרא דף ז

דף ז עמוד א
* הגמרא מביאה 3 מקרים בהם רב חמא פסק שהדין עם הנתבע והוא הצודק (ובעמוד הבא מובא שבכל המקרים הללו הלכה כמותו).
* המקרה השני עוסק בשכן שבנה קיר מול חלון חברו וחסם לו את האור, וחברו מתנגד לכך, והדין עמו ויכול להתנגד.

דף ז עמוד ב
* לדעת שמואל: האחים שחלקו את ירושת אביהם - כל אחד מקבל את חלקו בלבד ואין לו רשות להשתמש בחלק אחיו (אף לא כאשר יש בכך צורך עבור החלק שלו).
* המשנה והגמרא עוסקים בחיובים משותפים המוטלים על בני החצר והעיר.
* תלמידי חכמים לא צריכים שמירה ("רבנן לא צריכי נטירותא", כי מעשיהם מגינים עליהם), ולכן לא צריכים להשתתף בבניית החומה.