השימוש היום בפורטל הדף היומי
מוקדש לע"נ ר' מאיר שפירא מלובלין

מייסד לימוד הדף היומי

נלב"ע בז' חשון תרצ"ד