השימוש היום באתר מוקדש לע"נ
הרבנית בלומה צפורה שפירא ז"ל

אשת האדמו"ר מפיאסצ'נה-גרודז'יסק זצ"ל
בת ר' יעקב דוד צבי יהודה קאליש
לשלשלת חסידות וורקא
נלב"ע ב' אייר תש"ן ת.נ.צ.ב.ה.