סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "כמאן"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

זבחים קטז ע"ב


"א"ל אביי: כמאן? כרבי אלעזר בן שמוע; דתניא, ר' אלעזר בן שמוע אומר: מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט, אף עצים שלא ישתמש בהן הדיוט.. "

 

1.
רבא פסק למעשה כמו רבי אלעזר בן שמוע. ואביי מצין עובדה זו: "כמאן, כרבי אלעזר בן שמוע".

2.
רבי אלעזר בן רבי שמעון חולק על רבי אלעזר בן שמוע [שהיה דור לפניו] [בגמרא במנחות] והרמב"ם פסק כרבי אלעזר בן שמוע, כנראה בגלל שרבא נהג הלכה למעשה כמותו. ראה "מתיבתא", "ילקוט ביאורים" עמוד ער.

3.
בדרך כלל הביטוי "כמאן? כ..." מלמד שכך הלכה אלא שיש רצון לברר מיהו התנא שלפי נקבע הדין. וזה מתאים גם בסוגייתנו.

4.
ראה ב"מתיבתא", שם, שמביא מ"חוות יאיר" ההיפך, שרבא לא סובר כרבי אלעזר בן שמוע ומה שעשה כמותו, היה רק "לחומרא", ול"מצוה מן המובחר".
ומביא שם מי שדוחה זאת ומוכיח מתוס' בסנהדרין דף נ, שהביטוי "כמאן? כ..." מתאים למקרים שזו דעת תנא יחיד, וכמו בסוגייתנו [כי המחלוקת עם רבי אלעזר ברבי שמעון נמצאת במסכת מנחות], ואין קשר בין לשון זה לקביעה שההכרעה היא כאותה דעה או לא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר