סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן


ריבית בקניה בתשלומים ובאשראי

מצוה גדולה מהתורה להלוות למי שנזקק, ואיסור חמור ליטול ריבית על הלוואה זו. ההלוואה מעניקה ללווה יכולת לחיות ולהתקיים, ואילו הריבית היא נשך, נטילה, ירידה לחייו של הלווה (מהר"ל, נתיבות עולם, נתיב הצדקה פרק ו). רב נחמן מוסיף שאיסור ריבית הוא גם על עסקאות: "כללא דריביתא הוא: כל אגר נטר ליה אסור" (בבא מציעא סג ע"ב). "אגר נטר"- שכר שמירה. תשלום שנגבה עבור עיכוב השכר או דמי העסקה, או הוזלה עבור הקדמת התשלום ללא קבלת החפץ שנקנה, זהו ריבית (הרב מנחם המאירי שם).
אך רב נחמן מתיר למכור סחורה בתשלומים במחיר גבוה, ובתנאי שהמחיר עבור אותה סחורה בתשלום מיידי במזומן איננו ידוע (בבא מציעא סה ע"א- סוגית "טרשא"), או כשמדובר על סחורה שאין לה מחיר קבוע בתשלום מיידי (תוס' בבא מציעא סג ע"ב ד"ה ואמר). אפשרות אחרת היא שדחיית תשלום איננה נראית כריבית, מאחר שמקובל לתת אשראי ולדחות תשלום. אך אם מקדימים את התשלום, ולא מקבלים את החפץ שנקנה מאחר ולמוכר אין את החפץ, זה כבר הלוואה, ובבא העת, כשיתן המוכר לקונה את החפץ הנקנה במחיר נמוך מהמחיר הקבוע, זהו ריבית (ריטב"א, בבא מציעא סה ע"א).
בשולחן ערוך (יורה דעה סי' קעג, א), פוסק שמותר למכור באשראי במחיר גבוה, כשאין מחיר ידוע או קבוע לתשלום מידי, אך יהיה אסור למכור באשראי במחיר גבוה יותר מהמחיר הקבוע לתשלום מיידי (כשיטת תוס'). סחורה שיש לה מחיר קבוע- מחיר קצוב במשך תקופה ארוכה, לא יהיה ניתן להציג סך מסוים למחיר קבוע לתשלום מיידי, וסך אחר גבוה יותר לתשלום באשראי.
כיום, לחלק ניכר ממוצרי הצריכה אין מחירים קבועים, מאחר והם משתנים בשל תנודות בכלכלה, מבצעי מכירות, תחרות בין הסוחרים, עודף מלאי, וכד'. הסוחרים מציעים מחיר ונוהגים למכור בתשלומים, ונהוג לתת הנחה בעת תשלום מיידי ואין זה ריבית, ובלבד שהמחיר לתשלום המיידי איינו קבוע (בהרחבה: הרב שלמה אישון, "איסור ריבית ברכישה בתשלומים", כתר, ו [תשס"ח], עמ' 101-86).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר