סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

לימוד תורה חרישי / יעקב מאיר

חולין לב ע"א

פורסם במדור "שולי הדף" במוסף 'שבת', מקור ראשון


על ארבעה מקרים חולקים במשנתנו ר' עקיבא ור' ישבב. 'ר' ישבב אומר נבלה, ר' עקיבא אומר טרפה'. אך המחלוקת מוכרעת במהרה, 'אמר ר' ישבב משום ר' יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה נבלה, כל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה ליפסל טרפה, והודה לו ר' עקיבא'.

הנפקא מינה שבין דעותיהם מתבררת בנוסחה המורחב של המחלוקת כפי שהוא מופיע בתוספתא (ב,ב) 'רבי ישבב אומר נבלה ומטמא במשא, רבי עקיבא אומר טרפה ושחיטתה מטהרתה'. המחלוקת היא בדיני טומאת משא. לר' ישבב הבהמה שנפסלה בשחיטתה הופכת להיות נבלה (בנוסף לטרפותה) ומטמאה במשא, ואילו לר' עקיבא היא טרפה בלבד ולא נבלה ולכן היא איננה מטמאה.

אלא שגם המשכה של המשנה מובא בתוספתא בנוסח רחב יותר 'אמר לו רבי ישבב אי אתה זכור שהיה ר' יהושע שונה, כל שנתנבלה בשחיטתה נבלה ומטמא במשא, קודם לשחיטתה טרפה ושחיטתה מטהרתה? חזר ר' עקיבא להיות שונה כדברי ר' ישבב'. מסתבר שר' עקיבא ישב יחד עם ר' ישבב לפני ר' יהושע בן חנניה, ר' עקיבא שכח את ההלכה שלימד ר' יהושע ור' ישבב זכר אותה והזכיר אותה לחברו.

זוהי הפעם היחידה בש"ס בה מופיע ר' ישבב במשנה, אך בתוספתא הוא מופיע עוד כמה פעמים. אחת החשובות שבהן היא בתוספתא כלים, בבא בתרא, ב, ב (ע"פ נוסח הרש"ס). 'אמר ר' יוסי, מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבים בחנות של רבי אלעזר בן עזריה חרש בציפורי, רבי חוצפית ורבי ישבב ורבי חלפתא ורבי יוחנן בן נורי...' ר' אלעזר בן עזריה לא היה חירש, כידוע, ולכן מסתבר שהמילה 'חרש' מתארת את מצבם של החכמים. החכמים ישבו בחנותו של ראב"ע בחשאי, מסתתרים מגזירותיו של הדריינוס הרשע, ולשם באו אליהם לשאול אותם שאלות בהלכה.

גורלו של רבי ישבב, כמו גם זה של רבי חוצפית, לא שפר עליו וסופו שהשיגו אותו הרומאים ושמו מוזכר במדרש שוח"ט ט' בין עשרת הרוגי מלכות. בין שלוש העדויות הקצרות הללו נמתח סיפור חייו מרובי התלאות של ר' ישבב, מבית מדרשו של ר' יהושע, דרך החברותא עם ר' עקיבא, עבור בהסתתרות בחנותו של ר' אלעזר בן עזריה בציפורי וכלה בהוצאה להורג.

בתחנה אחרונה זו – רשימת עשרת הרוגי מלכות – שבו ונפגשו שני החברים. גם ר' עקיבא למד אצל ר' יהושע, הוא שכח את ההלכה ונזכר בה הודות לר' ישבב. בזמן הגזרות נפרדו דרכיהם, ר' עקיבא לא הסתתר בציפורי אלא הקהיל קהילות ברבים ועסק בדברי תורה כנגד הוראת השלטון (ברכות סא:). אך גם הוא נתפס על ידי הרומאים וסופו שגם שמו נקבע, לצדו של ר' ישבב, באותה רשימה מפורסמת שבשוח"ט.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר