סקר
איך אתה מתחיל את הסבב החדש?
בהתרגשות
כחלק משגרת היום
בתקוה שאתמיד
איך אפשר להפסיק?


 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

 

קנית בית בארץ ישראל מגוי בשבת

לקונה בית בארץ ישראל מגוי, מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המכר בשבת, "ואף על גב דאמירה לעובד כוכבים שבות (=אסורה מדברי חכמים), משום ישוב ארץ ישראל לא גזור רבנן" (גיטין ח ע"ב). רש"י מנמק: "משום ישוב ארץ ישראל - לגרש עובדי כוכבים, ולישב ישראל בה". הדרך להוסיף ולחזק את יישוב ארץ ישראל, היא באמצעות גירוש הגוי ע"י רכישת הבית ממנו, וחכמים התירו לעשות זאת בשבת.
הראי"ה קוק כתב שאין להסיק מהלכה זו שיהיה מותר לחלל שבת גם באיסורי דרבנן אחרים לשם ישוב ארץ ישראל. רק רכישת בית, וע"י אמירה לגוי התירו, לא יותר. בהמשך, הוא מצין להלכה זו בתלמוד ירושלמי: "רבי יהושע בן לוי שאל לרבי שמעון בן לקיש: מהו ליקח בתים מן הגוי? ..בשבת מותר. כיצד הוא עושה? מראה לו כיסין של דינרין והגוי חותם ומעלה לארכיים (=לערכאות), שכן מצאנו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת" (ירושלמי מועד קטן ב, ד). מכך שמחללים שבת במלחמת מצוה לשם ישוב ארץ ישראל, למדו חכמים שמותר לומר לגוי לכתוב שטר "והדרן לדינא שחלילה לחשוב שמותר חילול שבת קדש בשביל ארץ ישראל" (הראי"ה קוק, שו"ת משפט כהן סי' קמו). האדמו"ר מסוכצ'וב מסביר את הירושלמי, שקנין בית בארץ ישראל הוא מקצת כיבוש הארץ, ולכן התירו אמירה לגוי לשם כך (אגלי טל, מלאכת טוחן, אות לח ס"ק ו).
הרמב"ן ראה את מהותה של הלכה זו אחרת. ביצוע פעולת מכר בשבת לקנות בית בארץ ישראל מגוי, זהו היתר ייחודי: "דהתם מצוה ותועלת לכל ישראל הוא שלא תחרב ארץ קדושה" (חידושי הרמב"ן למסכת שבת קל ע"ב). אדם פרטי הוא הנהנה מרכישת בית בארץ ישראל, אך ברכישת בית מגוי בארץ יש גם תועלת לכלל, שלא תחרב הארץ בהיות גוים יושבים בה. לפיו יובן הירושלמי המדמה הלכה זו לגדרי מלחמת מצוה אליה יוצאים גם בשבת. רכישת בתים מגוים הם חלק ממלחמת מצוה, יש בזה תועלת לכלל, ולכן הדבר מותר בשבת.תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר