סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "הני מילי"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

חולין קיב ע"א


אמר רבא: מאן חכים למישרי כי האי גוונא, אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא! קסבר: כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, הני מילי - היכא דאינו נאכל מחמת מלחו, אבל האי כותחא - הרי נאכל מחמת מלחו, והני מילי - חי, אבל צלי - בעי קליפה, ואי אית ביה פילי - כוליה אסור, ואי מתבל בתבלין - כוליה אסור.
אמר רב נחמן אמר שמואל: ככר שחתך עליה בשר - אסור לאכלה,
והני מילי - דאסמיק, והני מילי - דאבריה, והני מילי - דאסמכיה, אבל קלישתא - לית לן בה.

 

1.
כל הסייגים של "הני מילי" נפסקו ברמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, פרק ט, הלכות יח- יט.

2.
בדרך כלל לשון "הני מילי" משמעותו – צמצום הדין הכללי שהובא לפניו.

3.
לגבי סוגייתנו טוען הרב זיני בספרו "רבנן סבוראי" [עמוד 231] "דומה קובץ זה לקובץ הלכות".

3.1
הוא מתכוון כנראה שכל הסוגיא כאן היא "מאוחרת" [אולי על ידי הסבוראים"] – ובהקדמתו לביטוי זה [שם בעמוד 229]: "וקרוב לודאי שרבנן סבוראי ורבותינו הגאונים הם שהשתמשו בו, בגדר של פרשנות שמהווה גם דרך אגב פסיקה, וזהי דרך לסייג פסק, וכנראה לצד החומרא".

4.
הערה: יש "הני מילי" בלי המשך "אבל...", ויש עם הביטוי "אבל..."

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר