סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטוי: "אינה משנה"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

בכורות נו ע"א


איתיביה ר' שמעון בן אליקים לר' אלעזר: הלקוח חל על מחוסר זמן! אמר ליה: זו אינה משנה, ואם תמצא לומר משנה - ר"ש בן יהודה היא משום ר"ש, דאמר: מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, והרי הוא כבכור, מה בכור - קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו, אף מחוסר זמן - קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו." 

 

1.
על הביטוי "אינה משנה" מובא ב"מתיבתא", הערה טו שני הסברים: "לא נשנה בבית המדרש", או שהיא ברייתא "משובשת" כי רבי יהודה הנשיא לא שנאה במשנתנו.

2.
אמנם לביטוי "אינה משנה" יש גם משמעות שלישית: ששיטת אותו תנא במשנה אינה להלכה, כמובא במסכת ביצה דף יא עמוד ב: "בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה". ברור שאין הכוונה שלא גורסים את דעת בית שמאי או שדעתם משובשת, אלא הכוונה היא שאין הלכה כבית שמאי.

3.
על הסבר המושג בסוגייתנו ראה "בית אהרן", כרך ו, עמוד נה. ושם בעמוד נה מעיר שרש"י בסוגייתנו לא מעיר כלום על ביטוי זה, ושם, ערך שלם "אינה משנה" מעמוד נד ואילך.

4.
בסוגייתנו לא נראה כפרוש השלישי, שהרי אם נאמר שהמשמעות היא ש"אינה להלכה" מה המשמעות של ההמשך: "אם תמצא לומר משנה – רבי שמעון.... היא". אבל שני ההסברים הראשונים אפשריים גם בסוגייתנו.

5.
הביטוי "ואם תמצא לומר משנה" - 3 מופעים בש"ס, ובאחת מהן בדומה לסוגייתנו "ואם תמצא לומר משנה – בית שמאי היא", ושם רש"י מסביר לפי ההסבר הראשון לעיל.

6.
וכדאי להעיר שבמחלוקת הפוסקים גם אם לגבי דעה מסויימת אומרים שהיא "אינה משנה" - דהיינו שאין הלכה כמותה - הרי שאין דעה זו מבוטלת לחלוטין, אלא היא מצטרפת ליצור ספק ספיקא כנגד השיטה שנפסקה להלכה ["עין יצחק", כללי קבלת הוראות השולחן ערוך, עמוד 34].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר