סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור המושגים: "שכחתי"; "סתם משנה"

מעילה לז ע"ב


שבדרום לשכת העץ לשכת הגולה לשכת הגזית
לשכת העץ
אמר רבי אליעזר בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת אבא שאול אומר לשכת כהן גדול והיא היתה אחורי שתיהן וגג שלשתן שוה"

1.
על הביטוי "שכחתי" ראה מה שכתבנו על מידות דף לה.

1.1
ומעניין שהגמרא במסכת יומא מזכירה את הביטוי "שכחתי" רק של המשנה הקודמת – בדף לה - ולא של זו שלפנינו. ומהביטוי הזה אמר רב הונא שהתנא של "סתם משנה" במסכת מידות הוא רבי אליעזר בן יעקב.

2.
ואולי נוכל ליישב זאת על פי הדברים הבאים:

3.
ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד פה מובאות 3 שיטות [וראה גם ב"שוטנשטיין", הערה 3]:

4.
שיטה א: [פירוש המשנה לרמב"ם] רבי אליעזר בן יעקב שכח לאיזה צורך היתה לשכת העץ משמשת, ועל כך אמר אבא שאול שהיא היתה משמשת ללשכתו של הכהן הגדול.

5.
שיטה ב: [הריטב"א – מסכת יומא דף יט] שרבי אליעזר בן יעקב חולק על אבא שאול. רבי אליעזר בן יעקב טוען שאמנם הוא עצמו שכח למה היא משמשת אבל ברור לו שהיא לא שימשה לצורך לשכתו של הכהן הגדול כדברי אבא שאול.

6.
שיטה ג: [הרא"ש בסוגייתנו] דברי אבא שאול הם מימרא בפני עצמה ולשכתו של הכהן הגדול לא היתה לשכת העץ אלא לשכה אחרת.

7.
ונראה להעיר שפירושים ב ו-ג לא נאמרו בפעם הקודמת [בדף לה] שנאמרה מחלוקת בין רבי אליעזר בן יעקב שאמר "שכחתי" לבין אבא שאול.

8.
לפי פירוש ב הרי שמשמעות הביטוי "שכחתי" היא ההגיונית ביותר [בשכלנו הקטן] מכיון שהיא מבטאת ידיעה של רבי אליעזר בן יעקב, שדעת אבא שאול לא מקובלת עליו.

9.
רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה:

ולשכת העץ היתה אחורי שתיהן והיא היתה לשכת כ"ג והיא הנקראת לשכת פרהדרין,

הרמב"ם פוסק כ"אבא שאול" והוא מפרש את המחלוקת כנראה כשיטה א או כשיטה ב – לעיל.

10.
ונראה לומר: הרמב"ם מכריע כנראה כשיטה א. אם הוא היה מפרש כשיטה ב אולי לא היה צריך להכריע כ"אבא שאול" שהרי הלכה – כעיקרון – ובודאי במסכתנו מסכת מידות – צריכה להיות כרבי אליעזר בן יעקב. והוא לא מפרש כשיטה ג, מפני שהוא כן מכריע שמדובר בלשכת הכהן הגדול.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר