סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

תפילה אחורי בית הכנסת / הרב הלל בן שלמה

ברכות ו ע"ב


לדברי רב הונא המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, ואביי מסביר שזהו דווקא כשאינו מפנה את פניו לכיוון בית הכנסת, אבל אם מפנה את פניו לשם, אין בדבר איסור. בגמרא מסופר על אדם שהיה מתפלל אחורי בית הכנסת ולא הפנה את פניו לשם, ובא אליהו ונדמה כסוחר ערבי והרגו. לגרסת רש"י במקום ("חלף ההוא טייעא"), לא היה זה אליהו אלא היה זה סוחר ערבי.

רש"י כותב (ד"ה אחורי), כי כל פתחי בתי הכנסת שלהם היו במזרח (כנלמד בתוספתא למגילה סוף פרק ג מפתח ההיכל, וכן הוא בבית יוסף או"ח סימן קנ), והמתפלל אחורי בית כהנסת ואינו מחזיר את פניו לבית הכנסת נראה ככופר במי שהציבור מתפללים אליו. אולם לפי דברים אלו, הנמצא מאחורי בית הכנסת ומתפלל לכיוון ירושלים הנמצאת מערבית ממנו, אכן אינו מפנה את פניו לבית הכנסת. התוספות (ו,א ד"ה אחורי) כותבים, כי דווקא כאשר האדם יפנה את פניו לבית הכנסת באופן זה, הדבר ייראה כשתי רשויות, משום שהוא אינו מתפלל לכיוון שהציבור מתפללים, ועל כן להבנתם יש לפרש את דברי הגמרא, בעומד בצד המזרחי של בית הכנסת, ומתפלל לכיוון ההפוך מהציבור. ויש שפירשו שזו גם כוונת רש"י (מהרש"א במקום).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר