סקר
כמה לומדי דף יומי יש בארץ ובעולם להערכתך?
עד 60,000
60,000-90,000
90,000-120,000
מעל 120,000


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הוכחה מאמורא לקודמיו

ברכות י ע"א


אמר רב המנונא: ...
... אמר ליה: בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך
מקובלני מבית אבי אבא - אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.
אתמר נמי, רבי יוחנן ורבי (אליעזר) +מסורת הש"ס: % אלעזר %+ דאמרי תרוייהו: אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר: +איוב י"ג+ הן יקטלני לו איחל.

חזקיהו אמר ליאשיהו "אפילו חרב חדה..." והגמרא מביאה "איתמר נמי" שגןם רבי יוחנן ורבי אלעזר אמרו אותו דבר. ומתעורר קושי: האם מביאים הוכחה מדברי אמוראים לדברי נביאים ומלכים?
ואולי יש לומר שרבי יוחנן ורבי אלעזר באו להוסיף מקור מפסוק בספר איוב, אבל עדיין קשה האם דוד המלך [או יהושפט] שחזקיהו אמר משמו ["מבית אבי אבא"] לא עדף מספר איוב?
ואולי יש לומר שיש הבדל בין דרשת פסוק לדברים שדוד המלך אמר בעל פה ולא נכתב בפסוק, כי אז יתכן שכוונתו רק לאנשים חשובים ולמנהיגים, ואילו רבי יוחנן הוסיף שמדובר בכל אדם.

ואולי יש לומר: כל הסיפור לגבי הויכוח בין יאשיהו לחזקיהו נאמר על ידי רב המנונא, ואז ניתן לומר שהגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן ורבי אלעזר שגם פסקו כך למעשה, או נוכל לומר שרב המנונא פרש את הויכוח ביניהם על פי הכלל של רבי יוחנן [אם נאמר שמדובר ברב המנונא שחי אחרי רבי יוחנן].

היו כמה חכמים בשם רב המנונא:

א – בדור המעבר שבין התנאים לאמוראים, רבי יהודה הנשיא שמע עליו (ירושלמי, תענית, פ"ד ה"ב)

ב – אמורא בבלי בדור השני, תלמיד מובהק של רב (כמו רב הונא)

ג - בדור השלישי - תלמידו של רב יהודה ותלמידו של רב הונא. תלמיד חבר של רב חסדא

ד – בדור הרביעי – חבר מובהק של רבא ושל אביי. רבו של רב פפא.

עניין דומה:
בגמרא:

+ישעיהו ל"ח+ זכר - נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי - מאי והטוב בעיניך עשיתי? אמר רב יהודה אמר רב: שסמך גאולה לתפלה. רבי לוי אמר: שגנז ספר רפואות.

אם חזקיהו המלך כבר סמך גאולה לתפילה [לפי הסבר של רב] מדוע בכמה סוגיות משמע, שאמוראים חידשו דין זה? אלא יש לומר: דין זה היה נהוג במסורת מדור לדור אלא שאמוראים קבעונה כדין למעשה [אמנם לא כחיוב גמור].תיכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר