סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הוכחה מאמורא לקודמיו

ברכות י ע"א


אמר רב המנונא: ...
... אמר ליה: בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך
מקובלני מבית אבי אבא - אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.
אתמר נמי, רבי יוחנן ורבי (אליעזר) +מסורת הש"ס: % אלעזר %+ דאמרי תרוייהו: אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר: +איוב י"ג+ הן יקטלני לו איחל.

1.
חזקיהו אמר ליאשיהו "אפילו חרב חדה..." והגמרא מביאה "איתמר נמי" שגם רבי יוחנן ורבי אלעזר אמרו אותו דבר. ומתעורר קושי: האם מביאים הוכחה מדברי אמוראים לדברי נביאים ומלכים?

2.
ואולי יש לומר, שרבי יוחנן ורבי אלעזר באו להוסיף מקור מפסוק בספר איוב.

2.1
אבל עדיין קשה, האם דוד המלך [או יהושפט] שחזקיהו אמר משמו ["מבית אבי אבא"] לא עדיף מספר איוב?

2.2
ואולי יש לומר שיש הבדל בין דרשת פסוק לדברים שדוד המלך אמר בעל פה ולא נכתב בפסוק, כי אז יתכן שכוונתו רק לאנשים חשובים ולמנהיגים, ואילו רבי יוחנן הוסיף שמדובר בכל אדם.

2.3
ואולי יש לומר: כל הסיפור לגבי הויכוח בין יאשיהו לחזקיהו נאמר על ידי רב המנונא, ואז ניתן לומר שהגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן ורבי אלעזר שגם פסקו כך למעשה,

2.3.1
או נוכל לומר שרב המנונא פרש את הויכוח ביניהם על פי הכלל של רבי יוחנן [אם נאמר שמדובר ברב המנונא שחי אחרי רבי יוחנן].

3.
היו כמה חכמים בשם רב המנונא:

א – בדור המעבר שבין התנאים לאמוראים, רבי יהודה הנשיא שמע עליו (ירושלמי, תענית, פ"ד ה"ב)

ב – אמורא בבלי בדור השני, תלמיד מובהק של רב (כמו רב הונא)

ג - בדור השלישי - תלמידו של רב יהודה ותלמידו של רב הונא. תלמיד חבר של רב חסדא

ד – בדור הרביעי – חבר מובהק של רבא ושל אביי. רבו של רב פפא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר