סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור הביטוי: "חד אמר... וחד אמר"

ברכות י ע"ב


נעשה נא עלית קיר קטנה. רב ושמואל, חד אמר: עלייה פרועה היתה וקירוה, וחד אמר: אכסדרה גדולה היתה וחלקוה לשנים. בשלמא למאן דאמר אכסדרה - היינו דכתיב קיר, אלא למאן דאמר עלייה - מאי קיר? שקירוה. בשלמא למאן דאמר עלייה - היינו דכתיב עליית, אלא למאן דאמר אכסדרה - מאי עליית? מעולה שבבתים.

 


1.
מובא ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד ריז שה"חד אמר" הראשון הוא "רב" מפני שהוא היה גדול משמואל ונהוג להקדים את החכם המבוגר יותר.

2.
וקשה מאד: הרי כאן מדובר שהגמרא לא יודעת מה אמר "רב" ומה אמר שמואל [שהרי זו המשמעות של הביטוי "חד אמר... וחד אמר"]. וראה, שם, בהערה צד שמקשה מעין זה: אם כן, שהגמרא תגיד במפורש מה אמר רב... ומה אמר שמואל.

3.
אבל באמת ברור הדבר, שבדרך כלל הגמרא לא יודעת מה אמר כל אחד מהחכמים שמובאים בלשון "חד אמר...", אלא כאן רב ושמואל נחלקו בדבר דומה ולשיטתם [שם, ב"ילקוט ביאורים" בסוף עמוד ריז], ומדוע לא מוזכרים בשמם?

3.1
כנראה כדי לא להקשות עליהם ממקום אחר, שאם היה כתוב במפורש שהדעה הראשונה היא של "רב" ניתן היה להקשות עליו [אם היינו מוצאים סתירה] ממקום אחר. וגם זה דחוק... כי בכל זאת מדובר "רק" בדברי אגדה...

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר