סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

אחת ארוכה ואחת קצרה / הרב הלל בן שלמה

ברכות יא ע"א


מובא במשנה לגבי ברכות קריאת שמע: "אחת ארוכה ואחת קצרה". לדברי רש"י, המדובר בברכות שאחרי קריאת שמע בערב: הברכה הארוכה היא אמת ואמונה, ואילו הברכה הקצרה היא השכיבנו. לעומתו סובר רבינו תם (בתוספות ד"ה אחת), כי ברכת השכיבנו נחשבת לברכה ארוכה, ולדעתו הלשון "אחת ארוכה ואחת קצרה" מתייחסת לברכת אמת ואמונה, שלפעמים מאריכים בה, ולפעמים מקצרים בה (והיינו לפי השיטה להלן יד,ב שדי בהזכרת יציאת מצרים ואין אומרים בערב את הפרשה השלישית של קריאת שמע). הרמב"ם לעומתם מפרש את דברי המשנה כמתייחסות לברכות שלפני קריאת שמע, בין בבוקר ובין בערב : הארוכה היא יוצר בבוקר ומעריב ערבים, ונקראת ארוכה מפני שמתחילה בברוך ומסיימת בברוך; ואילו הקצרה היא אהבת עולם. כך גם משתמע מהירושלמי (ברכות פ"א ה"ה): "מטבע קצר פותח בהן בברוך ואינו חותם בברוך

על פי דברים אלו, נחלקים הראשונים גם בביאורה של המשך המשנה: "מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך" – לפי רש"י ותוספות הכוונה היא שאינו רשאי לקצר או להאריך בענייניה, ואילו לפי הרמב"ם הכוונה היא שאינו רשאי לפתוח או לחתום שלא בברוך, או להוסיף ברוך במקום שלא תקנו; וכן מבאר הכסף משנה (קריאת שמע א,ז).

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר