סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 790

 

"וא"ר אמי גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות שנאמר כי קל דעות ה' וכל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו שנא' כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו"

ברכות לג ע"א


הק' בפרדס יוסף [ויקרא א' א, דף ב'] ז"ל תמוה במה חטא אם אין בו דעת הלא גם על בהמות וחיות נעדרי שכל יש לרחם ועי' ב"מ פה"י שרבי נענש ביסורים על שלא היה מרחם על עגל. ובמהרש"א סנהדרין צב. כת' וז"ל כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליו הא ודאי דיש לרחם על כל מעשיו שלא בטלו צורתן כפי הבריאה אבל האדם כיון שנברא בדעתו ובשכלו אם אין לו דעת הרי הוא מאבד צורתו ואי"ז בכלל כל מעשיו לרחמו כי האלוקים עשאו ישר בדעת עכ"ל. ומדבריו נראה דדווקא באדם שנולד עם שכל בכח והוא לא התבונן והשתמש בשכלו להוציאו מהכח אל הפועל חשיב מאבד צורתו ולא הוי בכלל מעשי ה' ובהא אמרי' דאסור לרחם עליו אבל מי שנולד שוטה וחסר שכל בכח ודאי דבכלל מעשי ה' הוה ושפיר יש לרחם עליו וכ"כ הבאר שבע בסנהדרין שם ז"ל כל אדם שאין בו דעה פירוש שאינו רוצה ליתן לב להתבונן ולידע, עכ"ל. וכ"כ בפלא יועץ ערך דעת וז"ל אמרו רז"ל כל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו וכו'. ובודאי שמה שהחמירו בעונש וגנות מי שאין בו דעת הוא למי שהיה יכול ללמוד דעת ומחמת התרשלותו וגאוותו ולכתו אחר יצרו לא למד דעת עכ"ל.

[ש.א.ח.]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר