סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

זרע אנשים

ברכות לא ע"ב

 
"ונתתה לאמתך זרע אנשים, מאי זרע אנשים?
אמר רב: גברא בגוברין;
ושמואל אמר: זרע שמושח שני אנשים, ומאן אינון - שאול ודוד;
ורבי יוחנן אמר: זרע ששקול כשני אנשים, ומאן אינון - משה ואהרן, שנאמר: (תהלים צ"ט) משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו;
ורבנן אמרי: זרע אנשים - זרע שמובלע בין אנשים. כי אתא רב דימי, אמר: לא ארוך ולא גוץ, ולא קטן ולא אלם, ולא צחור ולא גיחור, ולא חכם ולא טפש".


כל חכם פירש את חשיבותו של שמואל הנביא במידה שנתברך בה בעצמו.

רב היה גדול החכמים שבדורו, וכן אמרו במסכת נדה דף כד ע"ב: "רב ארוך בדורו הוה". וכך מבואר במסכת בבא קמא דף פ ע"ב שרב היה גדול משמואל, ובמסכת חולין דף צה ע"ב, ודף קלז ע"ב שהיה גדול מרבי יוחנן.
וכך פירש זרע אנשים – גברא בגוברין, כמרגלא בפומייהו דאינשי: 'גבר גבר!', ובלשון אשכנז: 'א מענטש'.

ואילו גדלותו של שמואל היתה בדיני ממונות כמבואר במסכת בבא קמא דף צו ע"ב, בהיותו דיין המקורב לראש הגולה. כאשר המעלה בזה היא מקור הסמכות למנות את הדיינים ואת מנהיגי העם, לאכוף אותם לדרך הישר.

ומעלת רבי יוחנן, שלמרות קטנותו לעומת שני ענקי בבל רב ושמואל, הלכה כמותו כנגדם.

ואילו שאר רבנן שאינם מפורסמים הצביעו על המעלה של "לעולם הוה קבל וקיים" (מסכת סנהדרין דף יד ע"א, ודף צב ע"א) שלא תשלוט בו עין הרע (רש"י). דוקא הכח השקט הוא הכח העיקרי המניע את העולם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר