סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

ביאור המושג: "תנא משמיה"

ברכות לג ע"א


תנא משמיה דרבי מאיר: ריש תורא בדקולא - סליק לאגרא, ושדי דרגא מתותך. אמר שמואל: הני מילי - בשור שחור וביומי ניסן, מפני שהשטן מרקד לו בין קרניו.

1.
הביטוי "תנא משום [או: "משמיה"]..." - 45 מופעים [בערך] בש"ס. לגבי רבי מאיר - 9 מופעים.

2.
בפשטות, הכוונה היא לברייתא שאמר רבי מאיר, אולם לא ברור מדוע לא נאמר "תניא, רבי מאיר אומר...".

3.
אלא יש לומר, שמדובר במימרא של רבי מאיר שלא הובאה ממש בברייתא, מכיון שדבריו אלו לא עומדים בזכות עצמם, אלא הם הסבר לנדון בסוגייתנו. כלומר, היה ידוע לגמרא שהנושא של חיות מזיקות כבר נדון בתקופת התנא רבי מאיר, שטען ששור כל כך מסוכן ולכן אדם צריך לטפס לגג... לא ברור בקשר למה אמר רבי מאיר את דבריו, ולכן סוגייתנו מביאה את מימרתו של רבי מאיר לצורך דיוננו, האם מותר להפסיק בתפילה כשרואה שור.

4.
יש לציין, שהביטוי "תנא משמיה [או משום]" תמיד מובא בקשר לפרשנות פסוקים או דברי "אגדה" והתנהגות.

5.
כמו כן נראה לי להוסיף: אולי כוונת הביטוי לומר "לפי שיטת רבי מאיר....", כלומר, לפי שיטת רבי מאיר – אחת משיטותיו – רואה את הנסתר והפנימיות – הרי שהשור מסוכן מאד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר