סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

מודים מודים / הרב הלל בן שלמה

ברכות לג ע"ב - לד ע"א


נאמר במשנה, כי האומר "מודים" "מודים" – משתקים אותו. בגמרא מבואר בטעם הדבר, כי נראה כאילו הוא מודה לשתי רשויות. התוספות כותבים על פי הירושלמי, כי דבר זה נאמר דווקא בציבור, אבל ביחיד, "תחנונים הם", ומשמע שהדבר מותר. הרמב"ם בהלכות תפילה (ט,ד) מביא את האיסור לומר מודים מודים, ואינו מביא חלוקה בין יחיד לציבור (וכן הוא בשו"ע קכא,ב). ייתכן להבין בדעתו, שהתלמוד הבבלי שאינו מזכיר את דברי הירושלמי, אינו סובר כחלוקה זו, ועל כן אין להקל בזה. בבה"ל הסתפק, אם משתקים אותו כשאמר את כל המשפט של "מודים" פעמיים, או אף כשאמר רק את המילה מודים פעמיים.

לדברי הגמרא, האומר "שמע" "שמע", הוא כאומר מודים מודים. הגמרא מחלקת בין מקרה שאמר כל מילה בשמע פעמיים, לבין כשאמר את כל הפסוק פעמיים, שבאחד מהם הוא רק מגונה, אך אין צורך לשתק אותו (ונחלקו רש"י ותוספות באיזה משתקים ובאיזה הוא מגונה). הבה"ל מעיר, שאין ראייה מדברים אלו למקרה שאמר רק את המילה הראשונה פעמיים והמשיך את השאר כראוי, שבזה ייתכן לומר שאין הדבר נראה כשתי רשויות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר