סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

הסבר המושג: "והלכתא"

ברכות  מה ע"ב


אתמר: שנים שאכלו כאחת; פליגי רב ורבי יוחנן, חד אמר: אם רצו לזמן מזמנין; וחד אמר: אם רצו לזמן - אין מזמנין.
תנן: שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן; שלשה - אין, שנים - לא! - התם חובה, הכא רשות.
תא שמע: שלשה שאכלו כאחת - חייבין לזמן ואין רשאין ליחלק; שלשה אין, שנ
הזימון ביניהם, תסתיים.
אמר ליה רבא בר רב הונא לרב הונא: והא רבנן דאתו ממערבא אמרי: אם רצו לזמן - מזמנין, מאי לאו דשמיע להו מרבי יוחנן? - לא, דשמיע להו מרב מקמי דנחית לבבל. 

1.
הגמרא קובעת הלכה כמר זוטרא ובניגוד לדעת רב אשי. וכך נפסק להלכה ברמב"ם.

2.
מי אמר את ה"והלכתא"?

2.1
רב אשי עצמו למרות שבסתירה לדעתו שלו.

2.2
בית דינו של רב אשי פסקו בניגוד לדעתו.

2.3
תוספת מאוחרת אחרי תקופת רב אשי, ראה על כך בהרחבה אצל הרב זיני, "רבנן סבוראי", עמודים 78-80, ושרבנו האי פוסק דווקא כרב אשי.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר