סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 801

 

"דאמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא ויהבו לי מלא חפני טיבתא"

שבת סב ע"ב


וכ"ה בטוש"ע [ס' קנ"ח ס"י] וצ"ל "אעפ"י ששיעורם ברביעית יוסיף ליטול בשפע דאמר רב חסדא וכו' ויהבו לי מלא חפני טיבותא [והרמב"ם שהשמיט להא דרב חסדא הוא כדרכו שלא מביא דברים שהם משום "עצה טובה" בעלמא עי' בדרך אמונה פ"ב ממעשר בצה"ל סק"ז, ובהל' מע"ש פי' בצה"ל סקמ"ג, [ובהל' שמיטה פ"ו בצה"ל סקמ"א, וכתב המשנה ברורה [שם סקל"ח] וז"ל: מלא חפני טיבותא.

מ"מ לכתחילה טוב יותר שלא יעשה בשביל זה דהוא ע"מ לקבל פרס אלא יעשה הכל לכבוד השי"ת והשכר ממילא יבוא [א"ר משל"ה] ומי שזהיר בזה ואינו מתעשר הוא מפני שמעשיו מעכבין [אחרונים] עכ"ד. וביותר, הרי יש דברים שמביאים לעניות ואם יעשה גם הנך דברים לא יעזור לו סגולת עשירות של נט"י. כן ראיתי בשם החפץ חיים, ואפשר שזה נכלל בדבריו הנ"ל שכ' במ"ב הנ"ל.

[ש.א.ח]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר