סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

מתן תורה - לחכמי כל דור ודור

שבת פט ע"א


... חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר לו: לך אצל בן עמרם. הלך אצל משה, אמר לו: תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא היכן היא? אמר לו: וכי מה אני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, בדאי אתה? - אמר לפניו: רבונו של עולם, חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום. אני אחזיק טובה לעצמי? - אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: הואיל ומיעטת עצמך - תקרא על שמך, שנאמר +מלאכי ג+ זכרו תורת משה עבדי וגו'. 

1.
מהגמרא משמע שמשה "שקרן", בכך שאמר "וכי מה אני...", שמשמע כאילו שהתורה לא ניתנה לו.

2.
מובא בפרשנים [ראה "מתיבתא", הערה יט] שכשבוחנים תלמיד חכם הוא רשאי לשנות מהאמת ולומר שאינו בקי מטעם של ענווה על פי הגמרא [מסכת בבא מציעא דף כג עמוד ב] שבשלושה דברים משנים תלמידי חכמים בדיבורם ואחד מהם הוא "במסכת" ופירש רש"י, שם, שאם שואלים תלמיד חכם אם מסכת פלונית סדורה בידו, אף על פי שהיא סדורה לו, יאמר שאינה סדורה. וכן מובא, שם, ב"ילקוט ביאורים", עמוד קסב, שמשה לא רצה לקבל את חלק הנסתר.

3.
ויש מפרשים, שבכל יום מתחדשים חידושי תורה ולכן התורה לא ניתנה בשלימותה למשה רבנו אלא היא ניתנת לתלמידי חכמים שבכל דור! וזו היא תשובת משה לקב"ה "אני אחזיק טובה לעצמי"?

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר