סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 812

 

"אמר עולא אין ירושלים נפדת אלא בצדקה שנא' ציון במשפט תפדה"

שבת קלט ע"א


ז"ל הב"י [או"ח קפ"ח] וחותם [בברהמ"ז] בא"י בונה ירושלים כתב המרדכי בסוף ברכות שמהר"ם היה אומר בונה ברחמיו, והכל בו וא"ח כתבו שאינו נוסחא מדוייקת לפי שלא תבנה ירושלים אלא במשפט דכתיב ציון במשפט תפדה [וע' בב"ח שם]. וכתב שם הברכי יוסף בזה"ל, מצאתי הג"ה כ"י קשה דהא אמרו בשבת קלט. אמר עולא ירושלים אינה נפדית כ"א צדקה, וי"ל כי צדקה ליודעי חן דין ומשפט הוא עכ"ל. ולפי מה שמוגה בגליון דצ"ל אין ישראל נפדה לק"מ. ועוד יש להעיר דאפשר דהאי צדקה דסויגיין קאי על צדקה של עם ישראל [ואפשר דהמרדכי סובר דגם משפט קאי על עם ישראל כמו דמבואר בשמעתין דשופטים רעים מעכבין את הגאולה, וע"ע מד"ר שופטים [ה' ז'] ויגבה ה' צבאות במשפט שעם ישראל עושין וכו' ואם שמרתם את שניהם הצדקה והדין מיד אני גואל אתכם גאולה שלמה מנין שנא' כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא וצדקתי להגלות וכו'].

[פירות תאנה]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר