סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת שבת דף קלט

 

עמוד א

רש"י ד"ה ג' עבירות. בשחד ישפוטו במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו:
בנביא כתוב ראשיה בשחד ישפטו כהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו אבל רש"י משמיט "ראשיה" ו"כהניה" ואילו "נביאיה" רש"י כותב, ונראה שהוכרח לכך להשלמת הפירוש וכפי העיון בתחילת פרק ג' במיכה וכפי דברי המלבי"ם ועוד מפרשים,
בשחד ישפטו - מובן שמדובר בראשים הממונים על המשפט שמבצעים את תפקידם אבל עם נטילת שחד,
במחיר יורו - אלו הכהנים הממונים להורות ומורים על פי מחיר,
אבל הנביאים לא יתנבאו כלל אלא עשו קסמים על פי תשלום ולכן רש"י ציין ונביאיה בכסף יקסומו – שאינם מתנבאים ועושים קסמים.
 

עמוד ב

רש"י ד"ה חייב חטאת. ואילו לא היתה מצוייצת כלל לא מיחייב דהא לבושיה הוא אלמא הציציות הויין לו משאוי הואיל ואינן כמצותו אינו צריכין לה ומן הבגד ממש אינן דליחשבינן כוותיה:
רש"י מסביר בשני טעמים מדוע ציציות שאינם תלויין בבגד כהלכתם – הרי נחשבים כמשאוי וחייב הלובשם ברה"ר, הטעם הראשון מפני שאינם צורך הבגד הואיל ואינם כמצווה, והטעם השני מפני שהם לא מן הבגד ממש אלא תלויים בו ולכן הם לא חלק מן הבגד, ואולי אפשר לדייק מדברי רש"י שאין מדובר בציציות התלוים וקשורים היטב בבגד והחיסרון בכשרות הוא מפני שחסר חוטים או שתלה רק בשלש כנפות אלא מדובר בחוטי ציציות שתלאם בבגד ואינם קשורים וכעין הרצועות התלוים בכילה שמותר לשאתם כי הם צורך הכילה כשרוצה לקובעה כאהל ועל כן לא יקפיד אם יפלו משא"כ חוטי הציצית יקפיד אם יפלו וע"כ הם משאוי אבל אם הם מחוברים היטב לבגד לכאורה הם מתבטלים אליו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר