סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

הדר קיבלוה

שבת קמה ע"ב

 
"מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינין? - לפי שאינן בני תורה".

מיהו אותו תלמיד חכם המצויין שבבבל?
זה רב יהודה – "כי הא דרב יהודה הוה מציין נפשיה (רש"י: מקשט עצמו בבגדיו) והדר מצלי" (מסכת ברכות דף ל ע"ב).

ומדוע מכונה הוא כמי שאינו בן תורה?
משום שלא בתלמוד תורה היה עיקר כוחו, אלא בחסידותו. כך אמרו במסכת סנהדרין דף קו ע"ב:
"אמר רבא: רבותא למבעי בעיי? (רש"י: רבותא למבעא בעיי - וללמוד תורה?! רחמנא לבא בעי, דהא בשני דרב יהודה כולהו תנויי בסדר נזיקין היה, כל הגמרא שלהן לא הוה אלא בסדר נזיקין, שלא היו מרבין כל כך [לדרוש]). בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין, ואנן קא מתנינן טובא בעוקצין. וכי הוה מטי רב יהודה אשה שכובשת ירק בקדירה, ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים אמר: הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא (רש"י: דלא הוה ידע מאי טעמא הן טהורין). ואנן קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא, ורב יהודה שליף מסאני ואתא מטרא, ואנן צוחינן וליכא דמשגח בן. אלא הקדוש ברוך הוא ליבא בעי, דכתיב וה' יראה ללבב (שמואל א' טז)".

רב יהודה עיקר כוחו לא היה בתורה, אלא נפשיה היתה מצוינת, והקב"ה חפץ בליבא דיליה. והדר מצלי – בכח הדר זה היה מתפלל, הדר קיבלוה לתפילתו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר