סקר
עם סיום מסכת עירובין


 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"אי דמבטליה קא מוסיף אבנין"
דינו של גבס לענין חציצה לתפילין

עירובין קד ע"א


שאל כ"ק האדמו"ר מצישינוב מאת הגאון רבי יעקב ברייש אב"ד ציריך ובעל שו"ת 'חלקת יעקב' זצ"ל את השאלה דלהלן, מי שנשברה יד שמאלו וסיבבו ידו בגבס מה דינו האם יניח תפילין על יד שמאל, אף על פי שיש עליה חציצה - בכדי להניח על יד כהה דוקא, או מוטב שיניח על יד ימינו. בשאלתו מביא הרבי מצישינוב שבאמת כבר דן המגן אברהם (כז, ו) בענין זה במי שיש לו סמרטוט על מכתו שעל יד שמאלו, וכתב שיניח עליו את התפילין ולא על יד ימינו. והוא בשאלתו מסתפק אם גבס דינו כסמרטוט או לא.

הרב מציריך שנדרש לשאלה (שו"ת 'חלקת יעקב' אורח חיים ו) השיב שיש לדון ביסוד המקור של

שני הדברים הפוסלים הנ"ל. שהרי המקור שאנו צריכים 'יד כהה' הוא גמרא מפורשת (מנחות לז, א) ולעומת זאת פסול חציצה אין לו מקור מפורש כלל בגמרא. ואכן דעת רוב הראשונים (רש"י ותוס' ערכין ג, ב; רשב"א מגילה כד, ב; ר"ן מגילה טו, ב) שאין פסול חציצה בתפילין. ורק הרא"ש (שו"ת כלל ג, ד) חולק וסובר שיש פסול חציצה בתפילין ומוציא זאת מסוגיית הגמרא בערכין שם. ואכן שאר הראשונים חולקים עליו בביאור דברי הגמרא. ולהלכה למעשה מוצאים אנו (שולחן ערוך אורח חיים כז, ד) שאכן מחמירים כהרא"ש אולם במקום שאי אפשר בענין אחר כגון במקום מכה יניח על החציצה ורק יכסהו בבגד אחר משום 'ולא לאחרים לאות' (מנחות לז, ב) ובעצם זה יסוד הפסק של המגן אברהם הנ"ל.

ומעתה אף בשאלה שלפנינו, אף שאין זה סמרטוט אלא גבס, דינו הוא שיניח תפילין על הגבס שעל יד שמאלו ולא על ידי ימינו.

ובעל חלקת יעקב מוסיף, שלפי דברי הגמרא בסוגייתנו, יש לומר שאף להרא"ש אינו פסול משום חציצה. שהרי מצינו בגמרא שמה שאדם מבטל לא נחשב חציצה - אלא להיפך נחשב כחלק מגופו. וכמו כן בשאלה שלפנינו, אם יבטל את הגבס שלא יהא נחשב בעיניו, הרי הוא כחלק מגופו ואי כאן חציצה כלל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר