סקר
אני גולש בפורטל הדף היומי:


 

פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"רב נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת"
השוני ביום טוב שני של שבועות

פסחים נב ע"א


יש להבין לשם מה השמיעו בגמרא שהיה המעשה ביום טוב שני של עצרת, שלכאורה למאי נפק"מ אימתי אירע. וכן תמוה היאך ערב רב נתן בר אסיא על דברי חז"ל.

וביאר הגה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש (בספרו 'שער יששכר') שהנה כתב בשו"ת חתם סופר (אורח חיים, קמה) ששני ימים טובים של שבועות מעולם לא עשאום מספק. שהריב שבועות הוא לעולם חמישים יום מפסח, ועד חג השבועות כבר התפרסם בעולם אימתי נחוג חג הפסח ויכולים היו לדעת בוודאות אימתי לקבוע את חג השבועות. ועל כרחך לומר שקבוע את יום טוב שני של שבועות כדי שלא לחלק מיום טוב שני של פחס וסוכות. ולפיכך הסיק החתם סופר שחמורה קדושתו לפי שהוא יום טוב מגזירה גמורה של חז"ל ולא משום ספיקא דיומא.

ומעתה יש לבאר שרב נתן בר אסיא סבר שיש להקל ביום טוב שני של שבועות - מסיבה זו דייקא, שהרי אין טעם לקיימו מאחר שאין זה ספיקא דיומא. אך רב יוסף שמתיה, לפי שלהלכה קבעו חז"ל לנהוג בו יום טוב כגזירה ודאית ואין מקום להקל בו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר