סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

פסחים קכא - שקלים ז

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנזדמן לפדיון הבן ו..."לא הוה בידיה"?
ב. ש"היו שמחין שתי שמחות"?
ג. שהולך לשפת הים ולא למטרת נופש או מסחר?
ד. כומר שאינו בן אדם?
ה. שחביב על הקב"ה יותר משלמה וקרבנותיו, ועל שום מה?
 

2. מה המשותף ל:

א. "נהור"א דכל שעת"א עב"ר לאת"ר תדיר"א אילי"ן איכדי"ן איתת"א דאיסתאב"ת ברמש"א"?
ב. מקרא מגילה, מתנות לאביונים, השמעה על השקלים, יציאה על הכלאים?
ג. התרומה למשכן, מעמד הר סיני, שירת הים?
ד. חטא העגל, ערב חטא המרגלים, לאחר חטא המרגלים?
ה. מחצית היום, עשרת הדברות, מכירת יוסף?
 

3. השלם:

א. "אין אתה יכול לעמוד על אופיא של אומה זו נתבעין ל...... ונותנין, נתבעין ל........... ונותנין".
ב. "אין עושין .............. לצדיקי' דבריהם הן הן ...............".
ג. "כל תלמיד חכם שאומרים דבר ......... מפיו בעולם הזה שפתיו ................ עמו בקבר".
ד. "אין דור שאין בו ליצנין כדורו של ........ ".
 

4. שונות:

א. איזה אמצעי אכיפה ננקט כדי להביא למימוש תרומת מחצית השקל?
ב. היכן בענייננו לומדים הלכה מ...גימטרייה?
ג. איזו סנגוריה ניתן ללמד על תופעת היעדר שאילת שלום של צעירים כלפי מבוגרים?
ד. היכן בענייננו יש אולי מקור למנהג היהודי העתיק לומר פרקי תהילים בנסיבות שונות?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "רבי שמלאי איקלע לפדיון הבן בעו מיניה...ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה כהן מברך או אבי הבן מברך... לא הוה בידיה אתא שאיל ביה מדרשא וכו'", קכ"א: שורה ראשונה.
ב. מגדלי כלאיים בשלבים הראשונים, לפני שעמד בית הדין על פשר שמחתם הכפולה לנוכח עקירת הכלאיים על ידו, שחסכה מהם גם את המלאכה, וכן הותירה בידם את היבול, שקלים ג. בתחילת גמ'.
ג. "מותר עשירית האיפה שלו רבי יוחנן אמר יוליכם לים המלח", ו: 3 מתחת גמ'.
ד. "מה כומר של ענבים זה כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב אף שפתותיהם של צדיקים כיון שאומרין דבר הלכה מפיהם של צדיקים שפתותיהן מרחשות עמהן בקבר", ז: בשליש העליון.
ה. דוד:"...כלום שלמה בנך יבנה בה"מ אלא להקריב קרבנות ציבור חביב עלי צדקה ומשפט שאתה עשה יותר מן הקרבן שנא' עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח", סוף פרק שני.

2. מה המשותף ל:
א. המשותף הוא מסכת פסחים המכילה עשרה פרקים, ששמותיהם מתורגמים לארמית במשפט אחד העשוי לשמש סימן לזיכרון. לדוגמא:"נהור"א" = "אור" (לארבעה עשר). יצוין, כי עשרת הפרטים בשאלה מופיעים בסוף המסכת (מתחת ל"הדרן עלך").
ב. אליבא דרבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי, כל הארבעה חלים באדר ב' ולא באדר א', שקלים ב. מעל השליש התחתון.
ג. בשלושת האירועים החיוביים הללו משתמע, שלא כל העם השתתף בהם, שקלים ב: 3 למעלה.
ד. בשלושת האירועים השליליים הללו מצוין, שכל העם נטל בהם חלק, שקלים ב: 5 למעלה.
ה. שלושתם מנויים ע"י שלושה אמוראים כקשורים בסיבה לחובת מתן מחצית השקל, ו. 10 למטה.

3. השלם:
א. "אין את יכול לעמוד על אופיא של אומה זו נתבעין לעגל ונותנין נתבעין למשכן ונותנין", ב: ברבע העליון.
ב. "אין עושין נפשות לצדיקי' דבריהם הן הן זכרונן", ז. ברבע התחתון.
ג. "כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה שפתיו רוחשות עמו בקבר", ז: בשליש העליון של העמוד.
ד. "אין דור שאין בו ליצנין כדורו של דוד", ז: 12 לפני סוף הפרק.

4. שונות:
א. הדרך שננקטה הייתה משכון חפצים: "משישבו במקדש התחילו למשכן", שקלים ג: 6 למעלה.
ב. "א"ר ברכיה טעמא דרב יוחנן בן זכאי זה יתנו י"ב שבטים יתנו", שקלים ג: באמצע העמוד.
ג. "דזעירא לא שאיל בשלומיה דרבה דאינון נהגון ומקיימין ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו", ז. 9 למטה
ד. "כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע אזכה שיהו דברי נאמרין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות", ז: ברבע העליון.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר